Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

waterpompen noodzaak!

Een waterpomp in een dorp redt levens, voorkomt ziekten en maakt het de vrouwen, die het water moeten halen een stukje gemakkelijker, vooral omdat ze minder vaak voor zieke kinderen hoeven te zorgen.

Goed drinkwater voorkomt heel veel ziekten. Veel mensen halen hun water nu uit bijvoorbeeld poelen, die ook toegankelijk zijn voor vee. Buiten het regenseizoen staan deze poelen droog en moeten de mensen soms meer dan een kilometer lopen om water te halen uit bijvoorbeeld een beek of rivier. Dit water is besmet met ziektekiemen die  Bilharzia veroorzaken, een dodelijke leverziekte.

 

Een waterpomp kan mensen aan goed drinkwater helpen. Het boren van een gat en het plaatsen van een pomp zal ongeveer € 2000,-- kosten. Hiervan kunnen zo’n vijfentwintig families water betrekken.

 

In samenwerking met organisaties in Laos en Thailand hebben we twee Laotiaanse bedrijven geselecteerd die bekend staan om hun vakmanschap, service en betrouwbaarheid. Wij gaan hen vragen om allebei twee pompen te plaatsen. Van te voren maken we duidelijke afspraken over onder andere de kwaliteit van de gebruikte materialen en de garantie dat de pomp twee jaar ongestoord blijft werken. De pompen die geplaatst worden, worden ook door Unicef gebruikt. Ze zijn bedrijfszeker en alle reserveonderdelen zijn in Laos te koop.

 

In samenwerking met de districtsautoriteiten heeft het KCDA dorpen geselecteerd die in aanmerking komen voor een waterpomp. Hun huidige waterkwaliteit, de dorpsgrootte en het enthousiasme van dorpelingen om zelf mee te doen zijn maatstaven voor deze keuze. De autoriteiten en het KCDA zullen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk maken naar ons en naar de bevolking.

 

Onze stichting in Nederland biedt de financiële steun, het KCDA verzorgt de training en coacht het watercomité. In elk dorp wordt een watercomité van 4 personen benoemd. Zij maken de regels duidelijk aan de gebruikers en zorgen dat deze nageleefd worden. Meerdere keren per jaar wordt er rapport uitgebracht naar het KCDA en de districtsautoriteiten. Dong, onze Laotiaanse coach zal het hele proces begeleiden en waar nodig steun bieden. Tussen Dong en onze organisatie in Nederland is een nauwe band, zodat wij ook op de hoogte blijven en mee kunnen denken.

Het dorp zorgt voor een omheining tegen vee, een betonnen plaat rond de pomp en een goot om het zeepwater ver van de pomp weg te laten lopen. Ook maken ze een dak boven de pomp.

 

Een waterpomp in een dorp redt levens, voorkomt ziekten en maakt het de vrouwen, die het water moeten halen een stukje gemakkelijker, vooral omdat ze minder vaak voor zieke kinderen hoeven te zorgen.

 

In 2012, wanneer we 10 jaar bestaan, willen we buiten deze vier pilot-pompen minstens nog tien dorpen goed drinkwater geven door een pomp te installeren.

Medio 2012 zal je meer van deze actie horen!