Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Waterpomp adopteren?

Misschien kun je met vrienden, collega’s of een school een waterpomp adopteren? Dan komt je naam op de pomp, als je dat wilt, en je krijgt er later ook nog een foto en een bedankbrief bij! Jouw donatie wordt dus voor 100 % aan directe, blijvende hulp besteed!

 

 

De boeren, en dat is bijna iedereen in het Khongdistrict, zijn heel blij. Het heeft veel geregend de laatste dagen. Ze hebben het nu heel druk met rijst poten.

Ook hierbij staat de ontwikkeling niet stil. Twee jaar geleden ploegde nog iedereen met een buffel. Nu wordt er iemand ingehuurd met een kleine tweewielige trekker.

Die doet het netter en sneller. Vooral dat laatste is belangrijk, de mensen willen gebruik maken van de heftige regenbuien, die hun velden onder water zetten. Een laagje water op het land is nodig om rijst te planten.

 

De leraar Engels was weer een beetje in zijn oude rol teruggevallen, veilig grammatica geven.

Dat is niet de bedoeling, de leerlingen moeten vrij worden om eenvoudige Engelse zinnetjes te gaan gebruiken.

Samen hebben we weer nieuwe spelletjes gemaakt om de leerlingen zelf actief te laten zijn. We hebben woordspelletjes gemaakt, zoals een stadsplattegrond met vragen, en spelletjes gedaan met delen van het lichaam. Grote pret natuurlijk bij iedereen!

Hij vond het ontzettend leuk en gaf er gelijk zelf zijn eigen draai aan. Geweldig toch, wanneer mensen een beetje eigenwijs zijn?

Om te zorgen dat de verandering ook blijvend zal zijn, hebben we het contract gewijzigd en de vernieuwingen hierin opgenomen. Elke twee maanden zal Sian een paar leerlingen bellen om te horen hoe het gaat. Dit sluiten we dan kort met de leraar.

 

Ook kleintjes van een jaar of acht doen al mee in de beginnersklas! We hebben nu twee klassen: Gevorderden en beginners. Zij krijgen elk 4 uur les in het weekend. Onze stichting betaalt de helft van de vergoeding aan de leraar. De andere helft wordt door de leerlingen opgebracht. Zij betalen ongeveer 50 cent per maand, een heel bedrag in Laos, waar een leraar rond de € 25,-- verdient. Onze stichting draagt € 20,-- per maand bij. Zoals je ziet, in Laos is jouw Euro zeker een tientje waard!

 

Bij de bevolking op bezoek.

Ons comité is heel geïnteresseerd in Eco-tourisme. Toeristen worden op een goede manier langs lokale activiteiten van de bevolking gebracht. Het stoken van alcohol, het maken van noedels (een soort spaghetti), messen, vissaus en snoepgoed zijn hier voorbeelden van. Je kunt ook meegaan eten zoeken in het bos.

Veel toeristen zijn vooral actief in de steden en toeristencentra en beseffen niet altijd hoe moeilijk de mensen op het platteland soms hebben.

Door deze activiteiten komen ze juist in de armere dorpen, waar het grootste deel van de bevolking woont.

 

 

Hier is geen afvalprobleem

De meeste mensen hebben geen geld om iets te kopen. Wanneer ze iets kopen, dan is het meestal van lokale komaf en zit er weinig verpakkingsmateriaal omheen. Vissen en bananen hangen bijvoorbeeld aan een touwtje, spullen op de markt worden los verkocht en in een zo klein mogelijk plastic zakje gedaan.

In de dorpen vind je dus geen snoeppapiertjes, frisdankflesjes of blisterverpakkingen. Eventuele plastic flessen worden meestal hergebruikt om handige dingetjes van te maken.

Een lokaal waterijsje kost hier 5 cent, maar is voor velen toch nog onbereikbaar. Een Magnum hebben ze hier nog nooit geproefd, daar kan je twee kilo rijst voor kopen!

 

Trots

We hebben een vergadering van bijna twee dagen met elkaar gehad. Dan zie je pas echt hoe ons comité zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft!

De eerste jaren was er veel discussie nodig om samen te ontdekken hoe ontwikkelingssamenwerking zou moeten werken.

Deze vergadering is dat eigenlijk helemaal niet meer ter sprake geweest. We hebben het echt over de lopende en nieuwe projecten gehad. Natuurlijk hebben we ook teruggekeken om het in de toekomst nog beter te doen!

Ons lokale comité gaat steeds meer zelf op onderzoek uit, vindt de juiste personen, stelt de goede vragen en onderneemt zelf actie.

De afgelopen jaren hebben we helaas geen waterpompen aan kunnen leggen, omdat we niet over de juiste machines konden beschikken. Het comite heeft nu zelf een organisatie opgespoord, die al in het Khongdistrict gewerkt heeft, met een zeer goed resultaat. Ze hebben al contact gehad met mensen van de organisatie.

 

Goed nieuws!

Zoals het er nu naar uitziet kan deze maatschappij voor slechts € 1500,-- een voldoende diep gat boren en er een pomp op plaatsen. Van zo’n pomp kunnen zeker 15 gezinnen  profiteren en tot in lengte van dagen met de hand gratis water oppompen. (Elektrische pompen werken waterverspilling in de hand, een Nederlander heeft een paar honderd liter per dag nodig, een Laotiaan komt een heel eind met 20 liter….)

We houden jullie op de hoogte! Misschien kun je met vrienden, collega’s of een school een waterpomp adopteren? Dan komt je naam op de pomp, als je dat wilt, en je krijgt er later ook nog een foto en een bedankbrief bij!

Jouw donatie wordt dus voor 100 % aan directe, blijvende hulp besteed!

 

Blijf ons volgen!

 

Sian en Adrie.