Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Vrijwilligersavond, gezellig en informatief

Tijdens een informele bijeenkomst van de vrijwilligers van de stichting 'Vrienden van het Khongdistrict', deed Adrie de Koning met veel enthousiasme verslag van zijn bezoek aan Laos kortgeleden, samen met zijn vrouw Thongsian.

 

 

 

Vrijwilligersavond 'Vrienden van het Khongdistrict' was gezellig en informatief

 

Tijdens een informele bijeenkomst van de vrijwilligers van de stichting 'Vrienden van het Khongdistrict', deed  Adrie de Koning met veel enthousiasme verslag van zijn bezoek aan Laos kortgeleden, samen met zijn vrouw Thongsian.

 

De vorderingen die zijn gemaakt, worden steeds duidelijker.  Het lokale comité heeft in samenwerking met de lokale bevolking en de lokale autoriteiten veel kunnen bewerkstelligen. De lokale bevolking begrijpt nu dat ze zelf ook hun aandeel moet leveren. De lokale autoriteiten controleren en geven advies en het comité neemt zelf initiatieven om waterpompen en het gebruik van biogas te promoten.

 

Op deze avond was ook mevrouw Mary van Houwelingen aanwezig, als afgevaardigde van Kringloopwinkel de Wisselbeker uit Nootdorp.

De Wisselbeker heeft  de stichting de afgelopen 3 jaar gesteund met een bedrag van € 5000,- per jaar.  Adrie de Koning gaf aan dat de stichting hier erg blij mee is. We hopen dat de Wisselbeker dit ook de komende 3 jaar zal doen.

 

Maar waarom heeft de Wisselbeker juist voor deze stichting gekozen?

 

Mevr. Van Houwelingen vertelt dat zij projecten steunen van 'lokale' mensen. Het zijn over het algemeen kleine stichtingen waarbij  wordt gekeken of de betreffende stichting daadwerkelijk iets kan realiseren wat de lokale bevolking ten goede komt.

De stichtingen hoeven niet aan een bepaalde geloofsrichting te zijn verbonden.

Het bestuur doet een voorstel over de aanvraag van een stichting of project, maar de vrijwilligers hebben uiteindelijk de beslissende stem of zij het al of niet willen gaan steunen.

 

Er worden ook eisen gesteld aan de stichting. Zij moeten inzicht geven in hun financiële zaken en ook de financiële afdrachten die zijn gedaan, laten zien. Ook vraagt de Wisselbeker inzicht in de voortgang van de verschillende projecten.

 

De stichting legt d.m.v deze financiële inzage verantwoording af aan de Wisselbeker. Ook geeft zij d.m.v. foto’s en nieuwsbrieven informatie over de stichting aan de vrijwilligers.

 

Mevr. Van Houwelingen juicht het idee toe om de vrijwilligers van de stichting  'Vrienden van het Khongdistrict'  mee te laten draaien als vrijwilliger bij de Wisselbeker. Zij hebben altijd wel behoefte aan vrijwilligers. Zij zegt er echter met nadruk bij dat dit verder van geen enkele invloed is op de schenkingen.

 

Het was prettig om op deze manier ook kennis te maken met de activiteiten van de  Wisselbeker.

Wilt u meer weten over de stichting 'Vrienden van het Khongdistrict', kijk  dan op de website www.helplaos.nl