Vrijwilligers Help Laos

Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Do's and Don'ts

Taal

Je moet er rekening mee houden dat je niet met Engels uit de voeten kunt. Ook de leden van de Khongdistrict Community Development Association beheersen de Engelse taal nog onvoldoende om heldere afspraken te kunnen maken en een goede indruk te krijgen wat je komt doen. Daarom regelen we voor de eerste ontmoeting altijd een tolk. Aansluitend beslissen we in overleg met de KCDA of de aanwezigheid van een tolk verder nodig is.

Kleding en persoonlijke verzorging

 • Netjes gekleedLaotianen stellen het op prijs wanneer je elke dag doucht en netjes gekleed gaat.
 • Schone informele kleding is prima, korte broeken kunnen heel goed.
 • Ga netjes gekleed tempels binnen, bedek in ieder geval je schouders.
 • Er wordt niet naakt gezwommen.

Omgangsvormen

 • Natuurlijk wordt er van je verwacht dat je je als gast gedraagt. Wees vriendelijk en belangstellend en bejegen je gastheren met respect.
 • Laotianen groeten elkaar door hun handpalmen voor de borst tegen elkaar te drukken. Mannen schudden elkaar ook wel de hand.
 • Je handen op iemands hoofd leggen is zeer onbeleefd. Bij kinderen is dit niet zo’n probleem.
 • In het openbaar genegenheid voor iemand tonen (kussen etc.) doe je niet; je brengt mensen ermee in verlegenheid.
 • Laotianen praten zacht en vermijden confrontaties. Spreek nooit met stemverheffing.
 • Je krijgt meer respect wanneer je je niet al te luidruchtig gedraagt en niet vlak voor oudere mensen langsloopt.
 • Naar binnen gluren in huizen en nadrukkelijk wijzen wordt, net als in onze cultuur, niet gewaardeerd.
 • Voordat je een huis binnen gaat doe je je schoenen uit.
 • Je voeten leg je niet op tafel. Ook wijs je niet met je voet.
 • Maak eerst even oogcontact met de mensen die je wilt fotograferen. Vraag dan met een gebaar en een glimlach of je een foto mag maken. Meestal zal het geen probleem zijn.
 • Monniken worden erg gerespecteerd in Laos. Zij kennen vaak ook een beetje Engels en vinden het leuk om een gesprekje te voeren. Vrouwen mogen hen niet aanraken, zelfs hun kleren niet.
 • Tenslotte: lach vriendelijk naar je omgeving en er wordt je heel veel vergeven!

Iets geven

 • Wanneer je in een dorp bent kan het erg leuk zijn om iets te geven. Geld of snoep kun je echter nooit aan iedereen evenveel geven. Dat werkt meestal niet sfeerverhogend.
 • Kinder boekenEen beter idee is om bijvoorbeeld op de markt Laotiaanse of Laotiaans/Engelse kinderboeken te kopen en de mensen daarmee te verrassen. Op het platteland zijn doorgaans weinig tot geen boeken, dus ze zullen zeker worden gelezen en doorgegeven!
 • Mogelijke alternatieven zijn ook ballonnen (plezier voor iedereen), schone, nette kleding (overleg wel eerst met de KCDA, welke familie de steun het hardste nodig heeft) en tekenspullen of sportartikelen voor de plaatselijke school. Een voetbal wordt al erg gewaardeerd. Meisjes dansen graag, maar meestal ontbreken een cassetterecorder, Cd-speler en/of geschikte muziek.
 • Je bent natuurlijk geenszins verplicht iets te geven, het schept ten slotte weer verwachtingen richting volgende bezoekers. Probeer in plaats daarvan eens heerlijk Laotiaans te eten, ook daarmee help je de ‘gewone’ man en vrouw.

Beslist niet doen!

 • Gebruik geen drugs. Als je betrapt wordt kunnen de consequenties ernstig zijn.
 • Koop geen antiquiteiten of opgezette dieren. Dit is strafbaar.