Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Vooruitgang in een half jaar!

Op dit moment zijn Lies en Rachel actief met een leesproject in het Khongdistrict. Lies heeft haar project van te voren goed voorbereid samen met Adrie, de voorzitter. Tot voor kort lazen Laotianen geen boeken voor hun plezier. Leesboeken waren niet verkrijgbaar. Men kende alleen leerboeken.

Op dit moment zijn Lies en Rachel actief met een leesproject in het Khongdistrict. Lies heeft haar project van te voren goed voorbereid samen met Adrie, de voorzitter. Tot voor kort lazen Laotianen geen boeken voor hun plezier. Leesboeken waren niet verkrijgbaar. Men kende alleen leerboeken.

 

Nu zijn er wel leuke leesboekjes voor kinderen te koop, maar de leraren vinden het moeilijk om “vrij  lezen” te introduceren in hun lessen. Lezen is echter zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een gemeenschap.

 

Lies heeft daarom geld ingezameld en er driehonderd (!) mooie Laotiaanse leesboekjes van gekocht. In Laos heeft ze eerst verschillende projecten en mensen bezocht om meer te leren van andere organisaties. In de bus op weg naar het Khongdistrict ontmoette ze Rachel, die meteen enthousiast was over haar project. Ze besloten om samen het project uit te gaan voeren.

 

Inmiddels zijn ze al een week in het Khongdistrict. Samen met lokale mensen bekijken ze mogelijkheden om  een leeszaaltje opzetten, waar kinderen een boekje kunnen komen lezen. Kinderen in Laos moeten zich zelf vermaken. Zij kennen geen sportclubs, pretparken, computers of speelgoed. Grote kans dus dat kinderen dit erg leuk gaan vinden. Kinderen en beheerders moeten natuurlijk wel leren hoe je met boeken omgaat, zodat ze netjes blijven en nog heel veel anderen van de boeken kunnen genieten. Wanneer dit alles goed verloopt kunnen, ze later misschien zelfs boeken uit gaan lenen….. Of een voorleesuurtje organiseren. Lies en Rachel helpen met de organisatie hiervan door gewoon samen met de bewoners aan de slag te gaan en de mogelijkheden met elkaar bespreken.

 

Een enorme vooruitgang sinds december 2010, toen Magali en Marieke ons project bezochten, dat verliep toen niet helemaal gladjes.

 

December 2010, Magali vertelt over haar bezoek aan ons project:

 

De ontmoeting met het lokale comité, het KDC, verliep niet van een leien dakje. Door omstandigheden kon geen tolk aanwezig zijn en daar stonden we dan. De twee mannen van KDC konden niet veel meer zeggen dan "school", "water pump" en "yes". En ons Lao was niet veel uitgebreider. Op het moment zelf was het nogal frustrerend, aangezien we met een hele boel vragen zaten, maar achteraf bekeken was het wel een grappige ervaring. We werden op een scooter meegenomen naar verschillende scholen, waterpompen, het kliniekje, en hebben dus met eigen ogen kunnen zien dat KDC wel degelijk nuttig werk ondersteunt. Elke vraag die we stelden werd naar goede Aziatische gewoonte met "yes yes" beantwoord, dus veel meer uitleg kan ik er helaas niet over geven.

Later heeft Dong, de Laotiaanse coach van het KDC, ons helemaal bijgepraat en raden iedereen aan om deze unieke ervaring mee te maken en met eigen ogen te zien wat er bereikt is.

 

Het lokale comité voelde zich natuurlijk ook niet helemaal happy met dit bezoek. Het bezoek van Magali en Marieke is een enorme stimulans geweest om nog meer hun best te doen om Engels te leren en samen te overleggen hoe ze toekomstige bezoekers beter kunnen ontvangen.

 

Nu, slechts een half jaar later, zijn Lies en Rachel bij hun aankomst perfect opgevangen, de boeken hebben inmiddels een plaatje gevonden in een school en in de weekenden wordt er door hen Engelse les door gegeven. Samen met het lokale comité bedenken de dorpelingen hoe ze deze boeken gaan gebruiken. Echte ontwikkelingssamenwerking dus! Zo wordt het hún project.

 

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Blijf ons volgen!