Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Voortgang project Veeteelt

In de dorpen staan de huizen vrij ver van elkaar en rond vrijwel elk huis lopen een paar kippen. Deze kippen worden niet gevoerd en moeten dus hun eigen kostje opscharrelen.  Er is maar weinig te vinden, ze blijven altijd met ongeveer even veel. Voor een speciale gelegenheid wordt er wel eens een geslacht. Rijkere families hebben ook één of meerdere buffels of koeien, deze worden door kinderen naar het bos gebracht om daar te eten. Traditioneel wordt er maar weinig aandacht aan deze dieren besteed.

Meer kennis, een betere verzorging en bijvoorbeeld het gestructureerd vaccineren van het huisvee zouden al veel kunnen bijdragen aan een extra inkomen. Wij willen daar graag bij helpen. Dit vraagt een gedragsverandering van de bevolking, dat kost natuurlijk tijd. Daarom is er een programma van minstens vier jaar nodig om een duurzaam effect te hebben.  Zo’n programma omvat vier stappen: Bewustmaken dat het beter kan, gestructureerd vaccineren, controle van ziekten en tenslotte het op weg helpen van de armste gezinnen om zelf ook buffels of koeien te gaan houden.

Zo’n lang en uitgebreid programma is niet interessant voor grotere organisaties omdat die, omwille van hun donateurs en sponsors kiezen voor programma’s met een snel resultaat. Wij hebben echter een speciale band opgebouwd met de bevolking en is daarom een langer lopend project juist een schitterende uitdaging.

Het programma zal lokaal uitgevoerd moeten worden door iemand die kundig is en wordt gerespecteerd door de bevolking. Dit moet vooral een praktisch persoon zijn, die erg goed is in communiceren, motiveren en activeren. Hij of zij zal in het begin draagvlak moeten zoeken en juist met degenen aan de slag gaan die heel gemotiveerd  zijn.

Een uitgebreide klus dus. Hij of zij zal daarom aangestuurd/gecoacht/getraind moeten worden in projectmanagement. Dit zal waarschijnlijk gaan gebeuren met expertise uit de hoofdstad.

Een Belgische expat wil ons graag helpen om dit project een succes te laten worden. Hij heeft zich, geheel vrijwillig, ter plaatse op de hoogte gesteld, een projectvoorstel geschreven en ons in contact gebracht met een Laotiaanse veeteeltdeskundige in de hoofdstad. Deze deskundige zal waarschijnlijk  de lokale expert aan sturen. Drie mensen,  de Belgische expat, de veeteeltdeskundige en Dong, onze steun en toeverlaat, zijn de afgelopen week druk bezig geweest om een plan van aanpak te schrijven. Hierin worden natuurlijk ook de lokale autoriteiten  betrokken.

Dit project zal een groter resultaat op kunnen leveren dan alleen een verbetering van de veeteelt. We hopen dat dit project de mensen laat zien dat ze zelf invloed hebben op hun toekomst en het hen zal motiveren om zelf ook initiatieven te nemen. Natuurlijk zullen we deze initiatieven koesteren en de mensen, waar nodig, begeleiden.