Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Voorlichting over veeteelt

Voorlichting over veeteelt.

Philippe, een Belgische expert die in Laos woont heeft, op vrijwillige basis, verschillende dorpen in het Khongdistrict bezocht en samen met de bevolking de mogelijkheden onderzocht om meer inkomen uit hun kippen, eenden, buffels en koeien te halen. Te denken valt aan: Het organiseren van vaccinatie, advies over de verzorging en heel belangrijk: Het registreren van gegevens over hun vee.

Haalbaar

Hij heeft met het KCDA en de districtsautoriteiten bekeken welke ideeën haalbaar, effectief zijn en heel belangrijk, of er draagvlak bij de bevolking is. Het zal een programma op maat gaan worden, omdat de situatie, en daardoor de wensen van de inwoners, van elk dorp verschillend zijn.

Duurzaam

Phillip is geïnteresseerd om speciaal het KCDA te helpen omdat hij met hen op een duurzame manier kan werken. Er wordt van de deelnemers namelijk een gedragsverandering gevraagd. Dat kost tijd. Philippe schat in dat dit in een gunstig geval wel vier jaar kan kosten. Grote donors en organisaties hebben deze tijd niet en steunen liever een groot universeel project met een snel (maar niet blijvend) resultaat. Wij geven de mensen in het Khongdistrict de tijd om zaken te overdenken en met elkaar te bespreken. Dit kost tijd, maar het resultaat zal daardoor duurzaam zijn.

Begeleiding

Wanneer er draagvlak blijkt te zijn, wordt er samen met de potentiele deelnemers een plan gemaakt. Waarschijnlijk krijgen één of twee deelnemers een korte praktische opleiding hoe ze andere families voor kunnen gaan lichten en begeleiden. Op hun beurt krijgen deze voorlichters de eerste jaren natuurlijk ook begeleiding in hun nieuwe functie.

We houden je op de hoogte van de komende ontwikkelingen, blijf ons volgen!