Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Vier nieuwe scholen!

Ons lokale comité heeft in nauw overleg met de autoriteiten vier scholen uitgekozen die we gaan helpen. We gaan vier projecten steunen. De lokale bevolking kan doet zelf al heel veel, ze zorgen zelf voor zand, grind en hout. Ze gieten zelf cementblokken met speciale mallen, die door ons comité beschikbaar gesteld worden.

We gaan vier scholen helpen! 

 

Onderwijs is meer dan leren lezen en schrijven. Het is de basis voor een beter bestaan.  Onderwijs maakt kinderen tot zelfstandig denkende, ondernemende burgers. Helaas beschikken heel veel dorpen nog niet over goede klaslokalen, een voorwaarde voor een inspirerende leeromgeving. 

 

Ons lokale comité heeft in nauw overleg met de autoriteiten vier scholen uitgekozen die we gaan helpen. We gaan vier projecten steunen. De lokale bevolking kan doet zelf al heel veel, ze zorgen zelf voor zand, grind en hout. Ze gieten zelf cementblokken met speciale mallen, die door ons comité beschikbaar gesteld worden.

 

We steunen deze projecten met ongeveer € 4000,-- . Dit is voor bijvoorbeeld voor de aanschaf van cement en het betalen van de opzichter en metselaars.

In de toekomst zullen de mensen in het Khongdistrict  zelf ook gaan metselen en tenslotte het hele project leiden, vanaf de aanvraag tot aan de oplevering.

 

In Ban Phiandi steunen we de afbouw van twee kleuterschoollokalen. Bovendien helpen we een groot aantal dorpen door het bouwen van drie klaslokalen voor het voortgezet onderwijs in Ban Makeng. Dat is echt nodig, hun school heeft veel weg van een hut. Bepaald geen inspirerende leeromgeving!

Verder gaan we de twee basisscholen in Nasemphang en Ho Kgau helpen met het bouwen van respectievelijk  5 en 3 klaslokalen.

 

Zo zie je maar: Elke gedoneerde Euro uit Nederland is in Laos zeker een tientje waard! Met ruim € 1000,-- steun kan men daar een compleet klaslokaal bouwen! Maar we doen meer! We geven veel meer dan een klaslokaal alleen, door onze gezamenlijke inspanning leren de mensen nieuwe vaardigheden en verwerven zelfvertrouwen om hierdoor ook zelf initiatieven te gaan nemen!

 

In Ban Makeng en Ban Ho Kgau heeft de bevolking alle materialen al verzameld en hebben ze toestemming gehad om met de bouw te beginnen. Ons lokale comité betaalt in 4 termijnen. Dit gebeurt achteraf, nadat is gecontroleerd of er gebouwd is conform onze eisen en die van de regering. Dit is echt uniek in Laos, meestal moet er vooraf betaald worden.

 

We steunen ook de bouw van twintig toiletten bij scholen en arme families. Vandaag kregen we te horen dat alle materialen al door de dorpelingen verzameld zijn. Binnenkort zal ons lokaal comité  een training ter plaatse gaan geven zodat de bevolking zelf aan de slag kan om hun eigen toilet te gaan bouwen!

 

Veel nieuwe ontwikkelingen dus, blijf ons volgen!