Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Vervolg project Veeteelt

Een grote stap voorwaarts voor het lokale comité is de start van een veeteeltproject waarbij de autoriteiten op dorps-, districts-, provinciaal- en nationaal niveau bij betrokken zijn.

De meeste families in het Khongdistrict leven van hun rijstveldje en wat visvangst. Er is heel weinig kans op een baantje om wat bij te verdienen. VeeteeltWel heeft bijna iedere familie wat dieren die rond het huis lopen, die hun eigen kostje op bij elkaar moeten scharrelen. Bovendien is er veel sterfte onder de dieren. Er is bij de bevolking te weinig kennis aanwezig dieren goed te verzorgen en het nut van bijvoorbeeld vaccinatie in te zien.

Haalbaarheidsonderzoek

Een van de mogelijkheden om het voorzien in hun basisbehoeften te bereiken, is het vergroten van het inkomen door het verbeteren van de veeteelt. Op verzoek van het bestuur van de Stichting heeft een onderzoeksteam daarom in december 2013 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het bleek dat er ruim voldoende draagvlak bij de bevolking is om meer te leren over de verzorging van vee, het voorkomen van ziekten en vaccineren. Ook bleek er behoefte aan microkrediet te zijn om zodoende hun activiteiten uit te kunnen breiden. 
Tevens is onderzocht hoe de bewoners het best begeleid kunnen worden. Hiervoor worden vrijwilligers (dorpsbewoners) ingezet die jaren geleden al opgeleid zijn. De kennis van deze vrijwilligers moet wel weer opgefrist worden. Ook de trainers van deze vrijwilligers hebben nog meer opleiding nodig. Dit gebeurt door het inzetten van district- en provinciale staf.

Budget

Voor een duurzaam resultaat is het nodig dat dit proefproject een looptijd krijgt van minimaal vier à vijf jaar. Deze tijd is nodig om de bewoners voldoende gelegenheid te geven om zich bewust te worden van het feit dat ze door goede verzorging van hun veestapel meer kunnen verdienen. Het gaat hier om een een wezenlijke gedragsverandering en dat kost tijd. Ook trainingen en het opzetten van een vaccinatiesysteem zijn nodig.
De directe kosten van het project worden voor de eerste vijf jaar geschat op € 25.000,-.

Het bestuur heeft het onderzoeksteam bestaande uit twee Laotiaanse en een Belgische adviseur gevraagd een stappenplan te schrijven.
Zie ook nieuwsbericht dd 6 juli 2013 en bij onze projecten.