Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Veel geld opgehaald!

In december en januari hebben we ruim € 9000,-- opgehaald. Alle gulle gevers heel erg bedankt! Op de scholen in Ban Kaeng en Ban Boung wordt sinds december hard gewerkt om nieuwe schoollokalen te bouwen. Voor het einde van deze maand zullen ze af zijn. Er staan al weer nieuwe projecten op stapel>>>

We vinden het bijna ongelooflijk dat zij zoveel met € 6000,--  kunnen doen!

De mensen in het Khongdistrict hebben onze hulp gevraagd om ook de scholen in Ban Vurnsom en Ban Hua Pai te helpen. Ook is er gevraagd om bij diverse scholen 14 toiletten neer te zetten. Hier zal zo'n € 6000,-- voor nodig zijn.

Ze zijn al begonnen met het verzamelen van de bouwmaterialen.

De bewoners redden het met dit bedrag omdat ze steeds meer zelf gaan doen, zand en grind uit de rivier halen, zelf stenen maken en nog veel meer.

We zullen de details afwachten voordat we gaan overleggen met ons lokaal comité.
Wanneer blijkt dat onze steun echt nodig is en de gevraagde steun redelijk is, zullen we  ook deze dorpen gaan helpen.
.

De mensen in het Khongdistrict hebben onze hulp echt nodig. De regering betaalt alleen de leraarsalarissen. De regering heeft geen geld voor gebouwen of boeken,daar moeten de ouders zelf voor zorgen.

Wij, als stichting geven veel meer dan alleen een school of een toilet. We helpen met beter onderwijs, meer gezondheid en heel belangrijk, een sterkere gemeenschap die steeds meer mogelijkheden ziet om zelf de schouders er onder te zetten!

Wij zijn zeer actief op zoek naar mensen, bedrijven, servicesclubs die projecten in het Khongdistrict willen steunen

Wilt u de mensen in het Khongdistrict helpen door andere mensen/bedrijven in uw omgeving over onze stichting te vertellen? Verwijs ze door naar onze website www.helplaos.nl