Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Uitbreiding van de school in Ban Thamouang 2017-2018

In Ban Thamouang, de standplaats van het KCDA, worden momenteel drie nieuwe klaslokalen en vijf toiletten bijgebouwd. Ook krijgen de kinderen en hun leraren nieuw meubilair.

De bouw is in april 2017 begonnen en inmiddels heeft de officiële overdracht van de school door het KCDA aan het dorp op 20 Februari 2018 plaatsgevonden. De bouw van deze, maar ook alle andere scholen, wordt mogelijk gemaakt door donaties aan onze stichting. Daarnaast leveren, volgens het principe van onze stichting naast de inwoners van Ban Thamouang, nog 4 omliggende dorpen hun aandeel aan de totstandkoming van deze lokalen en toiletten. Dit aandeel kan bestaan uit geld, mankracht en/of bouwmaterialen.

De uitbreiding van de school is nodig omdat er rond de 200 kinderen naar deze school komen en het huidige aantal lokalen veel te weinig ruimte biedt. Er zitten nu gemiddeld 40 leerlingen in één lokaal. Als alternatief krijgen sommige kinderen nu buiten onder een afdakje les. Met de uitbreiding zitten straks alle kinderen in een echt klaslokaal. 

Meer foto's bekijken? 

Project type: 
Onderwijs