Organisatie Helplaos

Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Stichting Vrienden van het Khongdistrict

Wie we zijn en wat we doen

Stichting Vrienden van het Khongdistrict wil mensen zelf in staat stellen hun levensomstandigheden te verbeteren. De nadruk ligt op hygiëne en gezondheid, goed onderwijs en mogelijkheden om een basisinkomen te verwerven.

Inspireren, stimuleren, activeren en faciliteren: zie hier een korte samenvatting van onze werkwijze. Zelf weten de mensen het beste waar de nood het hoogst is. Daarom laten we aan hen de beslissing welke problemen het eerst opgelost moeten worden. Bij het plannen, uitvoeren en evalueren helpen we een handje. De bevolking levert altijd zelf een bijdrage in de realisatie van de plannen.

De Khongdistrict Community Development Association (KCDA), een comité van gemotiveerde lokale bewoners, is de kern van onze organisatie in Laos en staat aan de basis van alle hulp die we geven.

Samen is een kernbegrip. De samenwerking tussen de KCDA, de lokale bevolking, onze coach in Vientiane en onze vrijwilligers maakt ons werk tot wat het is. In het organogram kunt u zien hoe onze organisatie is opgebouwd.

Het proces is bij al onze projecten net zo belangrijk als het resultaat. Door er met elkaar in te stappen, nieuwe dingen aan te pakken en niet bang te zijn om fouten te maken, blijven we ons ontwikkelen en ontstaat een lerende gemeenschap.

Onze activiteiten begonnen eenvoudig met een nieuw dak op een school. Inmiddels bouwen we complete scholen, een kliniek en toiletten. We slaan waterputten/ installeren waterpompen, trainen de KCDA, verbeteren het onderwijs, richten bibliotheken in enzovoort.

Adrie de Koning, een van de initiatiefnemers van de stichting werkte vanaf 1996 ruim drie jaar als vrijwilliger in Laos en trouwde in 2000 met de in het Khongdistrict geboren en getogen Thongsian Phongsavath. Na hun terugkeer in Nederland zochten zij een manier om de mensen in het Khongdistrict te helpen. In Jan van Keulen (momenteel adviseur van de stichting) vond hij een goede partner en samen richtten ze in 2002 de Stichting Vrienden van het Khongdistrict op.