Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Onze 10 redenen

1. Hulp is nodig en welkom
In het Khongdistrict leven veel mensen in armoede. De kindersterfte is hoog en de levensverwachting ligt 20 jaar lager dan in Nederland. De meeste gezinnen leven van een klein rijstveldje en wat visvangst. Mogelijkheden om wat bij te verdienen zijn er nauwelijks. Een gebrek aan basisvoorzieningen zoals schoon water, sanitaire voorzieningen, gezonde voeding en een geregelde gezondheidszorg maakt de mensen in het Khongdistrict bijzonder kwetsbaar. Het ontbreekt de regering van Laos aan middelen om hier verandering in te brengen.

2. We helpen mensen in het Khongdistrict zelf hun leven te verbeteren.
De bevolking begrijpt dat ze zelf in actie moet komen. Daarbij krijgen ze onze steun.

3. Mensen leren van elkaar en geven dit door.
De lokale bevolking leert door steeds nieuwe dingen te doen. De opgedane kennis en ervaring deelt men met elkaar. Zo breidt ons werk zich vanzelf uit.

4. We helpen de gemeenschap sterker maken.
Door steeds samen nieuwe uitdagingen aan te gaan leren de mensen doordacht om te gaan met de snelle veranderingen in hun dagelijks leven en afgewogen keuzes te maken voor hun toekomst.

5. Samenwerking werkt.
Alles gebeurt in nauwe samenwerking tussen onze vrijwilligers, het lokale comité, de districtsautoriteiten en de betrokken dorpen. We leren van en met elkaar en denken samen nieuwe dingen uit.

6. Er is al veel bereikt.
De mensen in het Khongdistrict hebben gezien dat een gezamenlijke aanpak door de bevolking, de autoriteiten en ons lokale comité werkt. Ze zijn trots op wat ze hebben bereikt.

7. In Laos is jouw euro een tientje waard
Omdat de dorpelingen zelf voor zand, grind en arbeid zorgen (en soms ook de cementblokken die voor de bouw nodig zijn zelf maken) blijven de kosten laag. Een schoollokaal bijvoorbeeld kan gebouwd worden voor € 2.000 tot € 4.000.

8. Onze overheadkosten zijn laag.
Wij hebben geen kantoor, er rijden geen auto’s van ons rond en we betalen geen salarissen. Enthousiaste vrijwilligers in Nederland en Laos bemensen onze organisatie.

9. De besteding van onze fondsen is transparant.
Actuele informatie over waaraan en hoe we ons geld uitgeven lees je steeds in onze nieuwsbrief. Bij giften vanaf € 750 houden we donateurs persoonlijk op de hoogte. Bovendien kun je desgewenst zelf aangeven voor welk project je jouw donatie wilt bestemmen.

10. Onze hulp is duurzaam.
Dankzij goede begeleiding en nazorg zorgt de bevolking zelf voor de voortgang en onderhoud van hun projecten. Wanneer wij ons onverhoopt terug zouden trekken betekent dat dus niet het eind van onze projecten.