Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

als bedrijf

Bedrijven en instellingen

Op zoek naar een project om het MVO-beleid kracht bij te zetten? Dan is stichting Vrienden van het Khongdistrict een uitstekende partner.

Ons sponsoren kan op veel verschillende manieren: financieel, materieel, door expertise ter beschikking te stellen of door ons te helpen onze naamsbekendheid te vergroten. Steun ons eenmalig, structureel of middels een gift geregeld per notariële akte. Steun ons werk in zijn geheel of koppel sponsoring aan een specifiek project. De mogelijkheden zijn legio en wij gaan er graag over in gesprek.

Stichting Vrienden van het Khongdistrict is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Bovendien zijn over schenkingen en legaten aan de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd. Sponsoring komt dus voor 100% bij de Stichting terecht. Klik hier voor meer informatie over periodiek schenken, een interessante mogelijkheid waarbij de gift volledig aftrekbaar is.

Uitgebreide informatie over schenken is te vinden op www.schenken.nl of natuurlijk op de website van de Belastingdienst (klik hier voor informatie over giften en bedrijven). Een andere site die veel informatie geeft over de aftrekbaarheid van giften is www.anbi.nl.

Een paar suggesties:

  • Een bedrijfsfonds op naam: verbindt de naam van je bedrijf aan een fonds waarmee we één of meer projecten financieren die aansluiten op je organisatiedoelstellingen of specifieke wensen.
  • Een inzamelingsactie ten behoeven van HelpLaos, bijvoorbeeld in de vorm van een sportevenement, een veiling of een spel/loterij.
  • Een inzamelingsactie onder je medewerkers: een spaarpot bij de kassa in de kantine, de suggestie maandelijks het bedrag achter de komma op de salarisstrook te doneren, de mogelijkheid te kiezen voor een donatie aan onze stichting i.p.v. een kerstpakket.
  • Ontwerp en/of uitvoering van drukwerk, promotie- en informatiemateriaal.
  • Je tijd en/of expertise, bijvoorbeeld op het gebied van PR en communicatie of fondsenwerving.
  • Een artikel over de activiteiten van de Stichting of over een specifiek project in de nieuwsbrief het personeelsblad.
  • Een link of banner van HelpLaos op de bedrijfswebsite.

S-Jeu, Vorm en Functie

S-Jeu, Vorm en Functie maakt onze nieuwsbrieven op.

 

NCIM Groep

De NCIM Groep heeft geheel vrijwillig deze website gebouwd.