Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Schoon water

Schoon en veilig water redt levens en houdt mens en dier gelukkig en gezond. Nu halen de meeste mensen het water nog uit de rivier of een kuil met vies water. Dit veroorzaakt veel ziekten. Dorpsbewoners hebben ons daarom gevraagd hen te helpen met het installeren van handwaterpompen.

 

Waterpompen.

 

Schoon en veilig water redt levens en houdt mens en dier gezond. Nu halen de meeste mensen het water nog uit de rivier of uit een kuil met vies water.

Met dit water wordt ook de dagelijkse douche genomen. Onze voorzitter, Adrie de Koning, heeft zo’n drie weken in een Laotiaans dorp gewoond. In deze korte tijd had hij al de gevreesde ziekte, bilharzia, opgelopen. Dit is een sluipende ziekte die, zonder behandeling, de lever vernietigt, vooral wanneer de drager minder gezond is of ouder wordt.  

Dit is maar een voorbeeld. Slecht drinkwater is de bron van veel meer ziekten die alleen maar te bestrijden is door de bevolking aan voldoende schoon water helpen. Dat kan door waterputten te slaan.

 

 

Wij promoten het gebruik van handpompen, op deze manier wordt er nog minder water verspild dan met een elektrische. De bewoners bouwen een afdak, een betonvloer, een hek zodat het vee er niet bij kan komen, zorgen voor een goed gebruik en voor het onderhoud.

Om te garanderen dat de pompen goed onderhouden gaan worden, kiest het dorp een lokaal watercomité. Na een korte training wordt de pomp door dit comité  beheerd en onderhouden. Het comité ziet er op toe dat iedereen voldoende water krijgt en dat de omgeving van de pomp netjes blijft en de pomp onderhouden wordt.

 

Onze organisatie selecteert, samen met de lokale autoriteiten, de dorpen waar onze hulp het hardst nodig is, zorgt voor een verantwoorde installatie van de pompen en traint en begeleidt de lokale watercomités. 

We hebben nu contact met drie bedrijven die in aanmerking komen om de pompen te installeren.

 

We worden hierbij onzettend goed geholpen door een Nederlands/Thais koppel dat helpt technische en taalproblemen te overbruggen. Onze organisatie beoordeelt de betrouwbaarheid van de bedrijven, de technische specificaties van het werk dat ze gaan uitvoeren, de prijs en de garanties die ze bieden.

Ons lokaal comité zal de activiteiten continue observeren en ons hier verslag van doen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er diep genoeg geboord wordt, er genoeg gespoeld wordt om helder water te krijgen en dat er een goede kwaliteit PVC pijp gebruikt wordt.

 

Onze organisatie moet de keuze maken tussen twee soorten bronnen. De duurste (rond de €  2400,--) heeft een PVC pijp tot op bijna de bodem van het boorgat. De onderkant van het boorgat krijgt een speciale behandeling om instorten te voorkomen en het water te filteren van zanddeeeltjes. Een goedkopere versie (ongeveer € 1600,--) heeft deze voorzieningen niet. Dit is de meest gebruikte versie in Laos en functioneert over het algemeen goed.

Het boren van de bronnen moet in de droge tijd (tot april) gebeuren om er zeker van te zijn dat de putten het hele jaar door water zullen leveren.

Dit hangt natuurlijk niet alleen af van deals die we met de betreffende bedrijven en de dorpsgemeenschappen kunnen maken, maar ook of we genoeg geld hebben om onze plannen te bekostigen.

We denken erover een campagne te starten waarbij een groep mensen, een bedrijf of bijvoorbeeld een school een pomp kan adopteren. Als tegenprestatie krijgen de betrokkenen dan een verslag hoe “hun” pomp geïnstalleerd is en een bedankbrief van de dorpsbewoners. Wie weet wat voor moois er uit zo’n contact nog kan opbloeien!

 

We blijven jullie informeren, vertel anderen over ons en blijf ons vooral volgen!