Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

School omgewaaid, twee nieuwe gebouwd!

School omgewaaid. Een storm heeft de bouwvallige lokalen van de school in Ban Boung de genadeklap gegeven, de school is ingestort en niet meer te repareren. Ook de school in Ban Kaeng was niet veilig meer. De Laotiaanse regering betaalt de leerkrachten, maar kan geen hulp bieden om nieuwe gebouwen neer te zetten. De ouders van de kinderen kunnen zo’n groot bedrag niet bij elkaar brengen. Daarom werd er in de tempel lesgegeven. Een grote ruimte zonder buiten- of binnenmuren, Totaal ongeschikt om les te geven.

 

 

Onze stichting helpt!

De districtsautoriteiten hebben ons om hulp gevraagd. Wij hebben besloten deze twee dorpen te helpen.

De basisschool in Ban Kaeng wordt geholpen om vijf nieuwe klaslokalen en 2 nieuwe toiletten te bouwen. Onze stichting steunt de bevolking met € 5800,--.

In Ban Boung wordt de school voor vervolgonderwijs geholpen met het bouwen van drie lokalen en drie toiletten. De kinderen van 6 dorpen gaan naar deze school. Wij ondersteunen met € 3750,--dit goede initiatief.

Op de scholen in Ban Kaeng en Ban Boung wordt nu hard gewerkt om nieuwe schoollokalen te bouwen.

 

De mensen betalen zelf een aanzienlijk bedrag.

De bevolking draagt per persoon (kind en volwassene) ongeveer € 5,-- bij. Dit is een flink bedrag voor grote gezinnen waarvan er veel zijn in het Khongdistrict. (Een leraar verdient ongeveer € 25,--/maand). De meesten mensen moeten leven van hun rijstveldje en van wat visvangst. Velen hebben maar net genoeg om van te leven. Ze zullen wat rijst moeten verkopen. De ouders zien echter het belang in van goed onderwijs en hebben met elkaar besloten dit offer te brengen. Ze werken zelf mee om de kosten te drukken.

 

De bevolking helpt actief mee!

De bewoners zorgen  voor al het zand en grind. Dit wordt uit de Mekong gehaald. Ook maken ze zelf de cementblokken die nodig zijn voor de muren. Van de autoriteiten hebben ze toestemming gekregen om hout te kappen. Met de hand worden hier planken van gezaagd. De onderkant van de muren wordt van betonblokken gemaakt om schade door ongedierte (vooral termieten) te voorkomen. Om op de kosten te sparen wordt de bovenste helft van de muren van hout gemaakt. Eind februari hopen de bewoners de scholen af te hebben en kunnen de kinderen op een goede manier onderwijs volgen.

 

Geld goed besteed.

Het geld wordt goed besteed, voor nog geen € 10.000,-- worden  8 klaslokalen en 5 toiletten gebouwd. In Laos is uw Euro minstens tien keer zoveel waard!

Blijf ons steunen!