Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Samenwerking

Michael Oppatja heeft zich als doel gesteld, ieder jaar een ontwikkelingshulpproject te steunen in het land waar hij op vakantie is.

Een mooie samenwerking

Michael Oppatja  heeft  een bijzonder initiatief ontwikkeld. Onder de naam “ Nam Jai.” Dit betekent  letterlijk ‘Water van het hart’.  Het verwijst naar oprechte vriendelijkheid en hulpvaardigheid voor anderen, zonder dat er iets tegenover hoeft te staan.

Michael heeft zich  als doel gesteld, ieder jaar een ontwikkelingshulpproject te steunen in het land waar hij op vakantie is.

In de maanden voorafgaand aan de vakantie gaat hij  op zoek naar stichtingen die bezig zijn met ontwikkelingsprojecten in het land van bestemming. Hij kiest  daar uiteindelijk één of meerdere stichtingen uit, die hij wil steunen.

Door het organiseren van verschillende Fundraisers zamelt hij geld in. Daarnaast ontvangt  hij donaties van familie, vrienden, bekenden en een enkele keer ook van een zeer gewaardeerde onbekende.

In overleg met de stichting kijkt hij op welke manier zijn bijdrage het beste besteed kan worden. Door de projecten zelf te bezoeken ziet hij direct waar het geld heen gaat en komt hij op een hele bijzondere manier in contact met de lokale bevolking. 

Michael heeft voor dit jaar onze stichting en Big Brother Mouse uitgekozen om zijn geld aan te doneren. Een prima initiatief en een mooie samenwerking. 

We zullen ongetwijfeld meer horen over Michael en zijn “Nam Jai.” Kijk ook even hier.