Helplaos projecten

Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Projecten

In 2002 bestond ons eerste project uit het bieden van financiële hulp aan het dorp Thako voor een nieuw dak op de lokale school. Ruim 14 jaar later hebben we onze activiteiten flink uitgebreid. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op dingen waar de Laotianen zelf behoefte aan hebben.

Niet alleen zijn onze projecten gebaseerd op eigen inbreng van de bevolking, we zoeken het ook nadrukkelijk in ‘empowerment’: het ontwikkelen van competenties en vaardigheden bij de mensen is minstens zo belangrijk als het concrete resultaat van een project.
Zo kan ons werk zich uitbreiden en zichzelf in stand houden. Het functioneren van de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), ons comité van lokale bewoners, laat zien dat we op deze manier veel bereiken.

Voortdurend bedenken we nieuwe mogelijkheden en bieden we het comité ondersteuning bij de uitwerking van hun plannen. Voorbeelden zijn het promoten van waterfilters, het produceren van biogas en inkomen genereren met behulp van Ecotourisme.

Door stap voor stap te werk te gaan, behoudt het comité het overzicht en is er voldoende tijd om met alle betrokkenen te overleggen. Op deze manier leren steeds meer mensen om gezamenlijk activiteiten te plannen en uit te voeren. In veel gevallen gaan we van start met een voorbeeldproject, dat bij een positieve uitkomst ook op andere plekken kan worden uitgezet.

Lees hier meer over onze speerpunten en werkwijze.