Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Papier werk!

De lokale autoriteiten hebben ons gevraagd ons officieel te registreren. Het voordeel is dat het comité officieel uitgenodigd wordt op vergaderingen en zou meer invloed uit kan oefenen. Ook kunnen ze dan zelfstandig hulp aanvragen bij andere organisaties.

 

In Laos zijn we 8 jaar geleden eenvoudig begonnen met het bouwen van het dak van een school. We hebben in die tijd heel veel bijgeleerd. Nu geeft ons lokaal comité training in het bouwen van toiletten, helpt het dorpelingen met het bouwen van scholen, zetten ze onderwijsvernieuwingen in gang en zijn ze bezig om ecotoerisme verder te ontwikkelen.

 

Wij werken niet met dure experts maar met vrijwilligers

die zich tijdelijk inzetten om nieuwe dingen in gang te zetten, zoals een zomerkamp, een tandenpoetsproject en het geven van Engelse les. Vrijwilligers houden de kosten laag, ze zijn gedreven en wat ze doen komt uit hun hart.

Omdat ze ook niet alles weten stellen ze zich open naar anderen op. Laotianen voelen dit feilloos aan. Deze aanpak komt heel erg overeen met hun eigen cultuur. Die is niet confronterend, maar aftastend en vooral overleggend. 


Vrijwilligers planten de zaadjes voor nieuwe ideeën 

en helpen deze verder uit te werken. Dit zal natuurlijk niet in één keer gaan. Maar doordat er steeds vrijwilligers in onze projecten actief zijn, krijgen ideeën de kans om plannen te worden, en weer wat later worden zullen deze plannen ook uitgevoerd worden. Mensen krijgen dus de tijd om zaken te overwegen en te overleggen.

 

De invloed van onze hulp begint steeds duidelijker te worden.

Dit is allemaal in gang gezet door “ons” lokale comité. Al in het begin vroegen de lokale autoriteiten of zij ook deel uit mochten maken van onze organisatie.

Natuurlijk heeft het comité dit aanbod met beide handen aangegrepen. Samen bepalen ze waar de nood het hoogst is en hoe daar het best geholpen kan worden.

  

In Laos spelen de lokale autoriteiten een belangrijke rol.

 Zo moeten we altijd toestemming vragen om vrijwilligers onze projecten te laten bezoeken of om daar actief te zijn.

Officieel bestaat “ons comité” in Laos niet. Tot nu was dat geen probleem, we konden vrij handelen in een goede harmonie met de lokale autoriteiten.

De invloed van onze organisatie wordt steeds groter, de lokale autoriteiten moeten steeds meer goede berichten doorgeven aan de hogere autoriteiten.


De lokale autoriteiten hebben ons daarom gevraagd ons officieel te laten registreren.

 Het voordeel is dat het comité officieel uitgenodigd wordt op vergaderingen en het zo meer invloed uit kan oefenen. Ook kunnen ze dan zelfstandig hulp aanvragen bij andere organisaties. De Laotiaanse regering heeft een speciale regeling voor dit soort lokale groepen. Er hoeft bijvoorbeeld geen belasting betaald te worden en er is geen verplichting om personeel aan te nemen of een duur kantoor in te richten. Het lokale comité is daarom de procedure gestart om dit in gang te zetten. Dit zal een vrij lange weg worden, maar met elkaar komen we daar zeker uit!

 

Blijf ons volgen en vooral…. Vertel anderen over ons!