Organisatie Helplaos

Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Werkwijze

Om onze doelen te realiseren werken vier teams nauw met elkaar samen:

KCDA: de lokale Khongdistrict Community Development Association (KCDA), een zelfstandig en officieel geregistreerd comité van gemotiveerde lokale bewoners, staat aan de basis van alle hulp die we geven. Stichting Vrienden van het Khongdistrict steunt het KCDA voornamelijk met financiële middelen en door middel van coaching in onder andere het schrijven van projectplannen, fondsenwerving, en uitvoering en evaluatie van de projecten.
Het comité speelt onder andere een belangrijke rol bij de beoordeling van projectaanvragen vanuit de dorpen. De KCDA werkt nauw samen met zowel de lokale autoriteiten op districts- en regionaal niveau als met nationale en internationale organisaties zoals de German Development Service (DED) en Room to Read.

Onze Laotiaanse expert in Vientiane werkt al ruim 15 jaar samen met diverse NGO’s. Haar ruime ervaring en uitgebreide netwerk stelt ze graag in dienst van onze stichting als onze adviseur en coach van de KCDA.

De lokale bevolking investeert door geld, materialen of arbeid te leveren. Zo ontstaan draagvlak en betrokkenheid. Mensen krijgen de gelegenheid nieuwe vaardigheden op te doen en deze door te geven, wat de duurzaamheid van onze projecten bevordert. Bovendien kunnen sommige projecten tot de helft goedkoper uitgevoerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

De vrijwilligers in Nederland, België en Laos leveren al naar gelang het project en de behoefte hun specifieke bijdrage.