Organisatie Helplaos

Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Missie - Visie - Strategie

Missie
De missie van stichting Vrienden van het Khongdistrict is: kansarme kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat stellen om zelf in hun basisbehoeften te voorzien.

Visie
Om echt iets voor de mensen in het Khongdistrict te kunnen betekenen, moet onze intentie zijn onszelf overbodig te maken. Dat wil zeggen dat wij hen helpen vaardigheden te ontwikkelen waardoor zij blijvend zelf in staat zijn hun levensomstandigheden te verbeteren. Naast ‘capacity building’ besteden we veel aandacht aan ‘community development’. Zo stimuleren we een cultuur waarbinnen de Laotianen zich als individu en gemeenschap voortdurend kunnen ontwikkelen.

Strategie
Dit alles begint met het besef en het vertrouwen dat juist de 'gewone man' iets kan betekenen voor de samenleving en dat mensen samen heel veel kunnen bereiken. Een stevig wij-gevoel, zelfredzaamheid, plannen kunnen maken en uitvoeren, bereidheid tot het delen en overdragen van kennis en ervaring, samenwerking in formele en informele structuren, netwerken opbouwen om zelf technische, financiële en organisatorische steun te verwerven: in al deze zaken proberen we de lokale bevolking te versterken.

De Laotiaanse cultuur is gezegend met veel oude tradities, gewoonten en communicatiesystemen. Die verschillen op vele punten van wat wij hier in het Westen gewend zijn. Bij het bieden van hulp zijn wij ons altijd bewust dat onze expertise nooit zonder meer in Laos toegepast kan worden. Onze Laotiaanse experts vormen daarom een cruciale schakel binnen onze hulpverlening. Ons uitgangspunt is: we kunnen veel van elkaar leren.

Speerpunten

  • Het ontwikkelen van competenties bij de lokale bevolking die hen in staat stellen zelf beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor de verbetering van hun situatie.
  • Het verbeteren van de algehele gezondheid door het bouwen van toegankelijke basiszorgcentra en -faciliteiten en het bevorderen van de hygiëne door het realiseren van toegang tot schoon drinkwater en toiletten voor huishoudens en scholen.
  • Verbetering van het onderwijs door betere gebouwen, meubilair en leermiddelen en door het trainen van leerkrachten.
  • Het initiëren van mogelijkheden voor het verwerven van een basisinkomen, waarmee families duurzaam in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.