Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Oproep

Om ons in het goede spoor te houden en ons te ondersteunen met het structureren van onze administratie hebben wij ontzettend veel behoefte aan iemand die ons (vrijwillig) kan helpen bij het organiseren en structureren van onze taken en onze acties, vooral door gebruik te maken van de vele mogelijkheden die ict ons kan bieden.

Beste mensen,

 

Wij, als bestuur van de stichting “Vrienden van het Khongdistrict”, hebben de afgelopen jaren onze stichting zien groeien en daar zijn we heel erg blij mee.

Maar groei betekent ook dat wijzelf moeten “mee-groeien” en dat op meerdere fronten. Nu wij steeds meer projecten aanpakken en steeds meer activiteiten willen organiseren, lopen wij tegen zaken aan die wij niet goed in onze vingers hebben of waarvoor we gewoonweg te weinig tijd voor hebben.

 

Om ons in het goede spoor te houden en ons te ondersteunen bij het structureren van de administratie bestaat er behoefte aan iemand die ons (vrijwillig) kan helpen bij het organiseren en structureren van onze taken en onze acties, vooral door gebruik te maken van de mogelijkheden die ict ons biedt.

De hulp die wij nodig hebben zal – zoals het er nu uitziet – ongeveer een halve dag per week in beslag gaan nemen.

 

Vandaar dat wij op zoek zijn naar iemand die dit werk op zijn/haar schouders wil nemen en die bereid is zelf initiatief te nemen om zaken op te pakken.

 

Mocht u iemand weten die dit zou willen doen, wilt u hem of haar dan met ons in contact brengen? Wij zullen dan zeer geholpen zijn. Uiteraard vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats, waarin ook de verwachtingen naar elkaar zullen worden uitgesproken en de werkzaamheden zullen worden geinventariseerd.

 

Ontzettend veel dank alvast voor uw meedenken en meewerken.

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Khongdistrict,

Adrie de Koning,

Voorzitter