Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Opbrengst Groot Kromme Rijn dictee

Begin dit jaar schreven we al over het Groot Kromme Rijn dictee dat jaarlijks door de Lions Club Bunnik in het gelijknamige dorp gehouden wordt. Elk jaar doneren zij de opbrengst aan een goed doel en dit jaar was dat onze stichting. Deze opbrengst zal, als aan alle voorwaarden is voldaan, door de Wilde Ganzen met 50% worden verhoogd. De totale donatie wordt gebruikt voor de bouw van drie klaslokalen van een school in Hang Som. Deze school ligt op het eiland Don Som in het zuiden van Laos. 

Momenteel krijgen de kinderen in Hang Som les in de tempel. Dit omdat het dak van de school bij een storm in december 2015 volledig weggewaaid is. Voor de storm was de school al hard aan vernieuwing toe, maar nu er ook geen dak meer op zit is de hulp helemaal hard nodig.

Onze stichting verstrekt een bijdrage van € 2.500,- per klaslokaal. Wij financieren echter nooit zonder een bijdrage van de dorpsbewoners zelf. Zij kunnen dit doen door bijvoorbeeld te zorgen voor al het nodige zand en grind. Dit halen ze zelf uit de rivier en brengen het naar de bouwplaats. Daarnaast helpen ze bij de bouw waar dit mogelijk is. Een andere mogelijkheid is dat het dorp een bijdrage in geld levert.

En hoeveel heeft deze sponsoractie nu opgebracht?

Het mooie bedrag van € 3.260,-. Met de steun van de Wilde Ganzen komen we dan uit op een totaal bedrag van € 4.890,-. Met de opbrengst van deze sponsoractie kunnen we dus bijna 2 klaslokalen realiseren.

Lions club Bunnik: heel erg bedankt voor deze mooie actie!!!