Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Op weg naar een officiële status.

Het lokale comité werkt nauw samen met de lokale autoriteiten, die zeer enthousiast over onze aanpak en resultaten zijn. Tot nu toe had dit comité geen officiële status. Daarom gaat dit coite zich nu laten registreren.

Ons lokale comité is het hart van onze organisatie. Anderhalf jaar geleden heeft het comité de eerste buitenlandse gast ontvangen. Enthousiaste studenten uit Amstelveen hadden met een actie heel veel geld opgehaald en hebben de zomer erna onze projecten bezocht. Steeds meer mensen volgden hun voorbeeld. Zij bezochten niet alleen onze projecten, maar organiseerden ook Engelse les, lessen over hygiëne en een zomerkamp voor scholieren.

 

Het lokale comité  werkt nauw samen met de lokale autoriteiten, die zeer enthousiast over onze aanpak en resultaten zijn. De ontwikkelingen gaan nu echter een beetje snel voor hen. Zij voelen zich wat overstelpt en voelen zich onzeker naar hun superieuren. Ze willen graag een vinger aan de pols houden.

 

Dit is  natuurlijk zeer begrijpelijk. Tot nu toe werden veel zaken informeel geregeld. Dat ging altijd prima. Er worden echter steeds meer projecten en activiteiten in gang gezet en begeleid. Ons comité heeft  echter geen officiële status. Dit maakt de lokale autoriteiten erg onzeker. Er moet daarom formeler gewerkt gaan worden. Het zou de autoriteiten erg helpen wanneer ons comité geregistreerd zou zijn.  Voorheen was dit niet mogelijk, sinds kort kan dit echter wel.

 

 

Dit registreren is geen gemakkelijke zaak. Tot nu toe hebben 35 lokale organisaties zich bij de regering aangemeld, maar er is er slechts één aangenomen. Gelukkig hebben we Dong, onze Laotiaanse kanjer! Deze vrouw is een topper in het netwerken. Ze heeft  het betreffende ministerie bezocht en met de betreffende autoriteiten overlegd hoe ons comité de procedure het best aan kan pakken.

 

Daarnaast is ze is ze de afgelopen week naar het Khongdistrict afgereisd om  ons lokale comité te helpen met de registratieprocedure. De districtsautoriteiten worden hier nauw bij betrokken. Het is heel belangrijk dat het comité zich helder presenteert naar de regering en de andere autoriteiten.

 

In een vijfdaagse workshop zijn de doelen en aanpak doorgesproken en op papier gezet. Hierbij werd ook duidelijk hoe ons comité en de autoriteiten zich de afgelopen acht jaar ontwikkeld hadden. 

Ze begonnen met het bouwen van een schooldak en zijn nu projectmanagers! Dit besef gaf een heel goed gevoel bij iedereen. 

Besloten is dat “ons” lokale comite zich gaat registreren, zonder directe banden met Nederland te hebben. Op deze manier kunnen ze later zelfstandig, onafhankelijk van ons, opereren. En dat is de bedoeling, mensen zelf hun levensomstandigheden laten verbeteren!

 

Natuurlijk is de procedure nog (lang?) niet voltooid. Dong gaat de informatie met de betrokkenen in de hoofdstad bespreken en met het comité overleggen wat de volgende stappen zullen zijn. Spannend allemaal!

 

Blijf ons volgen, wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen!