Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Onze donateurs beslissen mee!

Wij bedelen niet, wij informeren. Op deze manier werven we vooral donateurs die bewust voor onze organisatie zullen kiezen. Wij geven hen daarom de kans om zelf mee te beslissen hoe hun gift besteed gaat worden>>>>>>

Wij bedelen niet, wij informeren. Op deze manier werven we vooral donateurs die bewust voor onze organisatie zullen kiezen. Wij geven hen daarom graag de kans om mee te beslissen hoe hun gift besteed gaat worden.

 

Het lokale comité, het KDC, heeft een de afgelopen maanden veel verzoeken om hulp verzameld. Onze organisatie gaat deze verzoeken in categorieën verdelen. Zo kunnen donateurs dan zelf het project kiezen dat ze willen steunen.

Categorieen zij bijvoorbeeld: toiletten, scholen bouwen/steunen, waterpompen, inkomensprojecten en trainingen voor ons lokale comité. Ons lokale comité kiest, in samenwerking met de autoriteiten de prioriteiten binnen een groep. Zij kennen immers de mensen en weten waar onze hulp het hardst nodig is!

 

Adrie en Sian hebben deze plannen, in augustus, tijdens hun bezoek, doorgesproken met het lokale comité, het Khong Development Committee (het KDC). Zij zijn heel enthousiast over deze voorgestelde aanpak en zijn aan de slag gegaan. Eerst hebben ze met de districtautoriteiten juist die dorpen geselecteerd die echt hulp nodig hebben. De afgelopen maanden hebben ze al deze dorpen bezocht en hen geholpen om de verzoeken helder te maken naar onze organisatie.

Samen met het KDC hebben we daar formulieren voor ontwikkeld. Hierin staat niet alleen wat er nodig is, maar, heel belangrijk, ook wat het aandeel van de dorpelingen zal zijn om het project te laten slagen. Zo moeten ze zelf actief deelnemen, een kleine geldbijdrage leveren en het project na oplevering goed onderhouden. Zo wordt het hún project!

 

De meeste verzoeken zijn inmiddels verzameld en met de buschauffeur meegegeven om naar Vientiane gebracht te worden. Dong haalt ze bij hem weer op. Daarna zullen Ging en Dong, onze specialisten, de verzoeken naar het Engels vertalen en controleren. Wanneer er zaken niet helemaal duidelijk zijn, nemen ze telefonisch contact op met het KDC. Samen zorgen ze dat alle verzoeken aan onze hoge eisen voldoen. Wanneer alles in orde is, worden de verzoeken digitaal naar Nederland verstuurd. Ter controle worden ook de originele verzoeken per post naar ons opgestuurd.

 

Marjolein, onze nieuwe webredacteur, zal zorgen dat deze verzoeken op een overzichtelijke manier gepresenteerd worden op de website. Wij verwachten dit voor 1 december voor elkaar te hebben. In onze Kerstnieuwsbrief komen we hierop terug.

Tussentijds zullen we jullie ook op de hoogte houden, blijf ons dus volgen!