Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Nieuwe school

Vierenzeventig kinderen krijgen les op deze school in Dong Ma Kheng. Ze komen uit 6 dorpen in de omgeving. Zoals je op de foto kunt zien, is deze school beslist geen inspirerende omgeving voor de leerlingen. Daarom hebben de directeur en het dorpshoofd steun gevraagd aan ons lokale comité.

Bouw nieuwe school in Dong Ma Kheng.

 

Vierenzeventig kinderen krijgen les op deze school in Dong Ma Kheng. Ze komen uit 6 dorpen in de omgeving.

Zoals je op de foto kunt zien, is deze school beslist geen inspirerende omgeving voor de leerlingen. Daarom hebben de directeur en het dorpshoofd steun gevraagd aan ons lokale comité. 

Natuurlijk zijn er veel meer scholen die steun gevraagd hebben, maar ons comité en de lokale autoriteiten in het Khongdistrict hebben besloten dat deze school voorrang heeft op de andere.

Al onze scholen worden gebouwd volgens nationale richtlijnen. Die bepalen onder andere de maten van de klaslokalen en de specificaties van de bouwmaterialen en bevatten een gedetailleerde bouwtekening.

 

Wij verwachten van de inwoners dat ze zelf  ook actief zijn. Zij moeten bijvoorbeeld zorgen voor al het nodige zand en grind. Dat wordt uit de rivier gehaald en door hen naar de bouwplaats gebracht. Meestal krijgen ze ook toestemming van de districtautoriteiten om bomen te kappen om daar balken en planken van te maken.

Alles wordt trouwens met de hand gezaagd! Kun je je het voorstellen, een boom met de hand in de lengte doorzagen om er een paar planken uit te halen?

Daarnaast  helpen ze bij de bouw waar dit mogelijk is.

 

Wij zijn nu aan het onderhandelen met het bouwcomité van de school. Dat bestaat uit het dorpshoofd, de schooldirecteur, één of meer dorpsoudsten, een lid van de onderwijssectie van het district en een lid van ons lokale comité. Zij hebben een bijdrage gevraagd van ongeveer € 7000,- voor de bouw van drie lokalen en drie toiletten.

Samen gaan ze bekijken wat ze zelf kunnen bijdragen. Dat wordt vergeleken met de voorstellen van andere dorpsgemeenschappen. Wanneer de eigen bijdrage in verhouding is met “de rijkdom” van de betreffende dorpen, adviseert ons lokale comité het bestuur in Nederland om de financiele steun goed te keuren.

 

We betalen vanuit Nederland in vier termijnen. We betalen pas achteraf, wat uniek is in Laos. Het KDC bepaalt of de voorschriften en onze afspraken werden nageleefd tijdens de bouwwerkzaamheden. Wanneer dat het geval is, adviseert het comité het bestuur in Nederland om de betreffende  termijn over te boeken naar de rekening van  de verantwoordelijke aannemer.

 

Het lokale bouwcomité bespreekt de plannen met alle dorpsbewoners en maakt samen met hen een plan van aanpak. Daarin staan de verantwoordelijkheden en taken van alle betrokkenen.

Het bouwcomité  zorgt dat de afspraken nageleefd worden en rapporteert regelmatig over de vorderingen aan het bestuur in Nederland.

 

Wanneer de bouwwerkzaamheden zijn voltooid, wordt het gebouw officieel aan het dorp overgedragen. Het bouwcomité wordt ontbonden en de zorg voor de school ligt vanaf dat moment in handen van de schooldirecteur, die wordt gecontroleerd door het dorpshoofd. Ons lokale comité houdt contact met de dorpsgemeenschap en houdt een oogje in het zeil.

Die controle is echter slechts een formaliteit. Doordat alle bewoners heel nauw bij de bouw van de school betrokken worden, bestaat er namelijk een grote sociale controle.

 

Wij geven meer dan een school. De mensen zien dat ze door samen te werken veel kunnen bereiken. Ze leren nieuwe vaardigheden zoals: bouwen, onderhandelen, plannen maken en uitvoeren. Dat geeft ze het vertrouwen om meer initiatieven te gaan nemen.

 

Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen!