Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Nieuwe fase

Larissa en Laurien zijn twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers, in het Khongdistrict aangekomen. Ze hadden zich goed voorbereid om een aantal nieuwe projecten in het Khongdistrict op te starten. Daar aangekomen echter, bleek dat de districtautoriteiten op het laatst geen toestemming konden geven voor deze projecten. Dit kwam voor Larissa, Laurien, het lokale comité en ons bestuur in Nederland heel onverwacht>>>>>

 

Nieuwe fase

 

Het afgelopen jaar hebben veel vrijwilligers zich ingezet om projecten, zoals het introduceren van een tandenpoetsproject en een zomerkamp, in gang te zetten. In Laos moeten de lokale autoriteiten altijd toestemming geven voor nieuwe activiteiten. De communicatie hierover verliep tot nu toe altijd op een soepele, informele manier.

 

Larissa en Laurien zijn twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers die net in het Khongdistrict zijn aangekomen. Ze hadden zich goed voorbereid om een aantal nieuwe projecten in het Khongdistrict op te starten. Daar aangekomen echter, bleek dat de districtautoriteiten op het laatst geen toestemming konden geven voor deze projecten. Dit kwam voor Larissa, Laurien, het lokale comité en ons bestuur in Nederland heel onverwacht.

Achteraf bleek dat onze communicatie met de districtsautoriteiten niet goed genoeg is geweest. Bovendien was de komst van Larissa en Laurien voor hen een beetje onverwacht; ook viel hun komst samen met de examenperiode van de scholen.

 

Vooral voor Laurien en Larissa is dit natuurlijk heel vervelend. Zij hadden zich zo goed voorbereid en gingen vol goede zin op pad. Gelukkig kunnen ze nog helpen met het samen schoonmaken van de kliniek en het op een betere manier geven van Engelse lessen.

Ze vinden het natuurlijk heel jammer dat het project een andere weg is ingedraaid, maar ze schreven ons dat ze het beste ervan probeerden te maken.

 

Natuurlijk hebben we direct contact gezocht met de het lokale comité en met Dong, onze adviseur in Laos. Dong heeft op haar beurt contact gehad met de lokale autoriteiten. Achteraf  kunnen we ons de reactie van de districtautoriteiten best voorstellen. De ontwikkelingen gaan hen wellicht te snel. De voorbereidingen om ons eerste project van de grond te krijgen, de kliniek, duurden ruim twee jaar. Nu gaat alles veel sneller; binnen een aantal maanden na een aanvraag voor een nieuwe school kan er soms al gebouwd worden!

Voor de betrokken districtsautoriteiten is dat misschien iets té snel.

 

Een goed voorbeeld is het toenemende aantal vrijwilligers dat de projecten bezoekt. Voor de bewoners en de verantwoordelijke mensen daar, is dit elke keer weer een hele gebeurtenis. Het afgelopen jaar hebben die vrijwilligers veel nieuwe zaken geïntroduceerd. Dat is natuurlijk waar ontwikkelingssamenwerking over gaat.Belangrijk is echter ook dat de mensen de tijd krijgen om de opgedane ervaringen te laten bezinken. En vooral dat ze de tijd krijgen om zich mentaal en organisatorisch voor te bereiden op nieuwe uitdagingen.

 

We hebben ze misschien, achteraf, niet genoeg tijd gegeven. Dit, in combinatie met de examenperiode heeft geleid tot de afwijzing van een aantal projecten van Larissa en Laurien.

 

Nieuwe fase

In heel Laos spelen de lokale autoriteiten  een heel belangrijke rol in het dagelijks leven. Zij beslissen bijvoorbeeld over nieuwe activiteiten.Tot nu toe was een informeel contact met hen daarover ruim voldoende. We zullen ons in het vervolg echter wat formeler op moeten stellen.

We moeten onze plannen voor 2011 duidelijker communiceren naar de districtsautoriteiten, onze vrijwilligers verder van te voren aankondigen, duidelijker uitleggen wat ze komen doen en de autoriteiten de tijd geven om samen te overleggen en op onze voorstellen te reageren. 

 

Samen met het lokale comité hebben we afgelopen zomer al plannen gemaakt voor het komende jaar. Het comité heeft deze plannen natuurlijk ook besproken met de autoriteiten. Ook is onze manier van werken uitgelegd in een Laotiaans document. Dit is echter niet genoeg.

Wij zullen daarom onze uitgewerkte plannen, in het Laotiaans, voorleggen en hen vragen hierover met het lokale comité in overleg te gaan. We zijn hiermee een nieuwe fase ingegaan, een iets meer formele, maar ook een voor hen meer transparante manier, waarbij de lokale autoriteiten een actievere rol zullen gaan spelen. Dit zijn allemaal goede ontwikkelingen.

 

Natuurlijk hopen we  dat Larissa en Laurien, ondanks deze tegenslag toch een mooie tijd in het Khongdistrict zullen hebben.

Er zullen zich ongetwijfeld weer nieuwe, onvoorziene uitdagingen aandienen. Maar samen vormen we een sterk team en blijven we steeds van en met elkaar leren. Juist wanneer zaken niet als gepland verlopen, blijkt dat we als organisatie slagvaardig kunnen reageren. Samen gaan we nu bekijken hoe de nieuwe voorstellen uitpakken.

 

Een mooie spreuk tot besluit: Met tegenwind stijgen vliegers het hoogst!