Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Nieuwe campagne in de maak.

Nieuwe campagne Samen actie voeren, eigen inbreng en veel contacten. Dat zijn wij in notendop. Wij zijn een levende en een zich steeds ontwikkelende organisatie. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk mensen te betrekken in onze organisatie. Binnenkort kan je zelf meebeslissen hoe je gift besteed gaat worden!

Nieuwe campagne:

Beslis zelf mee hoe je gift besteed gaat worden!


Samen actie voeren, eigen inbreng en veel contacten. Dat zijn wij in notendop.

Wij zijn een levende en een zich steeds ontwikkelende organisatie. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk mensen te betrekken in onze organisatie.

 

Dat geldt natuurlijk voor alle vrijwilligers in Laos en Nederland. Door hun ideeën en inzet zijn we de laatste jaren zo gegroeid. Dat geldt zeker ook voor de mensen in Laos, zij moeten immers zelf actief meedoen. Zo wordt het hún project en leren ze nieuwe dingen die ze later zelf kunnen gebruiken.

 

Het lokale comité in Laos, het Khong Development Committee, heeft in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten projecten uitgezocht waar onze hulp het hardste nodig is. Het comité helpt de dorpen nu om heldere projectvoorstellen te schrijven. Hierdoor wordt het ook voor buitenstaanders duidelijk welke hulp er nodig is, wat het aandeel van de dorpelingen zelf is en natuurlijk welke hulp er gevraagd wordt.

 

In samenwerking met onze experts Ging en Dong wordt hier een overzichtelijke lijst gemaakt van de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. Deze lijst komt op de website te staan, voor iedereen zichtbaar.

 

Nu kan je dus zelf mee beslissen hoe jouw gift besteed gaat worden.

Zo kan bijvoorbeeld kiezen tussen: het bouwen van nieuwe scholen, het plaatsen van waterpompen, het bouwen van toiletten bij scholen, Engelse les voor geïnteresseerden, training van ons lokaal comité, en zelfs een training voor dorpsgemeenschapschappen om zelf aan de slag te gaan.

 

Ook willen we meer vrijwilligers uit rijkere landen de kans geven om nieuwe activiteiten te introduceren. Zo is er het afgelopen jaar bijvoorbeeld een zomerkamp georganiseerd om Engels te leren. En hebben Nederlanderse studenten leraren geholpen om tandenpoetsprojecten op basisscholen op te zetten. Alles in nauwe samenwerking met de leraren, zodat zij, met enige steun, nu ook zelf zulke projecten kunnen organiseren.

Wij willen graag dat mensen zich onafhankelijk van ons zelf verder ontwikkelen.

 

Help ze op weg. Je helpt ons al heel veel door jouw vrienden en familie over www.helplaos.nl te vertellen! Je mag natuurlijk ook een gift doen. Blijf vooral op de hoogte en lees elke week ons nieuws!