Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

In memoriam 'Wim Aarts'

Op 8 augustus jl bereikte ons het droevige bericht dat onze Wim, adviseur van het bestuur van de stichting “Vrienden van het Khongdistrict” plotseling is overleden. Hij was een integer man en heeft zich voornamelijk beziggehouden met het transparant maken van onze stichting. Een essentieel onderwerp, omdat wij van mening zijn dat wij elke cent die wij ontvangen als stichting, goed moeten kunnen verantwoorden naar onze donoren.

Wij zullen Wim missen en wensen El, Joppe, Janneke en kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.