Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Meer inkomen door betere veeteelt

 

Een Belgische expert (dr. Leperre) die in Laos woont, heeft voor de stichting op vrijwil­lige basis verschillende dorpen in het Khongdistrict bezocht en samen met de bevolking de mogelijkheden onderzocht om meer inkomen uit hun kippen, eenden, varkens, buffels en koeien te halen. Hierbij kwam onder andere het volgende naar voor: het organiseren van vaccinatie, advies over de verzor­ging van de dieren en het registreren van gegevens over hun vee. Hij heeft met het Khong Community Development Association (KCDA) en de districts­autoriteiten bekeken welke ideeën haal­baar en effectief zijn en -heel belangrijk- of de bevolking bereid is om mee te werken. Het zal een programma op maat worden, omdat de situatie, en daardoor de wen­sen van de inwoners, van elk dorp ver­schillend zijn.

Duurzaam

Onze expert is geïnteresseerd om speciaal het KCDA te helpen omdat hij met hen op een duurzame manier kan werken. Er wordt van de deelnemers namelijk een gedragsverandering gevraagd. Dat kost tijd. Hij schat in dat dit in een gun­stig geval wel vier jaar kan kosten. Grote donoren en organisaties hebben deze tijd niet en steunen liever een groot project met een snel (maar niet blij­vend) resultaat. Wij geven de mensen in het Khongdistrict de gelegenheid om zaken te overdenken en met elkaar te bespreken. Dit duurt misschien wat langer, maar het resultaat zal daar­door meer duurzaam zijn.

Voortgang

Recent hebben we in samenwerking met dr. Sounthone (Laotiaanse veterinair) en dr. Leperre een implementatieplan voor de 1ste fase van het project opgesteld. In grote lijnen komt het erop neer dat we starten met aandacht voor pluimvee (kippen en eenden). We gaan ons richten op één modeldorp met mogelijk een referentiedorp. In het modeldorp worden boeren onder andere getraind op het goed verzorgen en huisvesten van het pluimvee. Maar ook een vaccinatieprogramma is onderdeel van het project. De veterinary village workers krijgen een opfriscursus. Op deze manier kunnen zij nog beter ondersteuning bieden bij de vragen en wensen van de mensen. Het project wordt uitgevoerd door en met mensen uit het Khongdistrict. Onze vrijwilligers Lies en Nelline gaan dit project vanaf de zijlijn monitoren en coachen op het vlak van project- en financieel management.

Als de eerste fase goed verloopt, gaan we verder met varkens in een tweede fase, en daarna koeien en buffels.

Dit is het eerste grote project dat onder toezicht van het KCDA plaatsvindt!

Project type: 
Basisinkomen