Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage laat jongeren actief zijn in de samenleving. Door de maatschappelijke stage leren ze iets vrijwillig voor de samenleving te doen. Scholieren raken zo meer betrokken bij de maatschappij. Onze stichting wil de jeugd nog meer betrekken bij onze activiteiten. Scholieren van het Montaigne Lyceum en het Stanislascollege gaan filmpjes maken om de jeugd bewust te maken van verschillen tussen arm en rijk en laten zien wat onze stichting doet. De opdrachten voor leerlingen staan op: http://www.blinx-support-test-3.nl/content/promotiematerialen

 

Het is best moeilijk om de jeugd te betrekken bij onze projecten. Zij zijn op deze leeftijd immers heel erg met zichzelf bezig.

 

Een maatschappelijke stage is daarom zeer nuttig, het laat jongeren actief zijn in de samenleving. Vooral met mensen waar ze zich, normaal gesproken, niet zo betrokken bij voelen.

Door de maatschappelijke stage leren ze iets vrijwillig voor de samenleving te doen. Scholieren raken zo meer betrokken bij de maatschappij.


Twee scholieren die bijvoorbeeld een maatschappelijke stage in Kenia hebben gevolgd zijn van mening dat ze veel geduldiger zijn geworden en dat ze blij mogen zijn dat ze in Nederland zijn geboren. Ze vinden ook dat de mensen hier in Nederland niet zo moeten zeuren. Voor een vijftienjarige en een zestienjarige is dit een enorme ontwikkeling. 


Tijdens deze stage gaan een aantal leerlingen van het Montaigne Lyceum en het Stanislascollege filmpjes maken. Het doel van deze filmpjes is de jeugd wakker te schudden en ze te laten beseffen dat er kinderen zijn die het véél minder hebben. Een tweede doel kan zijn dat ze zelf in actie komen!


Op de stagemarkt georganiseerd door Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp, afgelopen donderdag, heeft onze stichting kennis gemaakt met enthousiaste leerlingen die filmpjes gaan maken voor bijvoorbeeld You Tube en onze website. Ook zullen deze filmpjes op school vertoond worden.


Wij houden je op de hoogte van hun resultaten! Zeker ook leuk om te kijken voor iedereen die al lang van van school is!!!

 

Wil je misschien zelf ook een filmpje maken? Kijk dan voor tips op onze KIDSpagina!