Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Lezen opent veel deuren

In Laos is geen “Leescultuur”. Lezen voor plezier is onbekend. Dat is jammer want wanneer je geïnteresseerd bent om te lezen, geeft het je meer kansen op een goed leven. Verschillende vrijwilligers uit Nederland en België hebben het afgelopen jaar geld ingezameld om boeken te kopen van Big Brother Mouse.

 

In Laos is geen “Leescultuur”. Lezen voor plezier is onbekend. Dat is jammer want wanneer je geïnteresseerd bent om te lezen, geeft het je meer kansen op een goed leven.

 

Verschillende vrijwilligers uit Nederland en  België hebben het afgelopen jaar geld ingezameld om boeken te kopen van Big Brother Mouse. Een organisatie die Laotiaanse kinderen uitdaagt om te gaan lezen. De kwaliteit van de boeken is super en de prijzen  zijn laag. Er is een wisselend aanbod en toeristen kunnnen ze  op verschillende plaatsen in Laos  kopen.

Onze vrijwilligers hebben de boeken in Vientiane gekocht en hebben deze met de bus meegenomen naar het Khongdistrict. We hebben in Laos een goede logistiek, we kunnen bijvoorbeeld ook regelen dat de boeken via een busdienst bij ons lokaal comité afgeleverd worden.

 

Het is belangrijk dat het schenken van boeken als een project gezien wordt. Leraren zijn totaal niet bekend hoe om te gaan met “lezen voor plezier”.

Wanneer het project niet goed begeleid wordt, blijven de boeken ingepakt in de lerarenkamer staan, of worden aangevreten door ongedierte en het klimaat. Onze vrijwilligers bezoeken eerst verschillende scholen, voordat ze beslissen welke school de boeken krijgt, dit in nauwe samenwerking met ons lokaal comité KCDA , (Khong District Community Development Association dat als derde Laotiaanse lokale non-profit organisatie officieel geregistreerd is).

 

Dan wordt er een contract getekend en worden (zo mogelijk) binnen zeer korte tijd de school/scholen opnieuw bezocht en wordt er rapport uitgebracht naar het KCDA. Het KCDA brengt weer rapport uit aan de Districtsautoriteiten, die eventueel de scholen kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en afspraken.

 

Ook hebben we al een initiatief  genomen om een dorpsbibliotheek op te starten.