Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Leesproject: Laat een kind lezen

Behalve het lezen voor school willen we ook het lezen voor je plezier stimuleren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wanneer een kind kán lezen, wil het graag meer lezen. Praten over wat je

hebt gelezen betekent informatie uitwisselen en leren van elkaar. Zo breiden kinderen hun basiskennis uit en worden geprikkeld verder te leren. De nieuwe leesboeken zijn aantrekkelijk, kleurrijk en met plaatjes.

Laotiaanse leerkrachten hebben echter zelf nooit de kans gehad andere boeken te lezen dan leerboeken. Ze vinden het dan ook moeilijk om kinderen te stimuleren voor hun plezier te lezen. Daarom gaan vrijwilligers samen met hen aan de slag om een leesproject opstarten. Ze begeleiden de leerkrachten en geven hen handvaten om het project zelf voort te kunnen zetten. Room to Read, een Laotiaanse stichting, verstrekt gratis bibliotheekboeken en de vrijwilligers betalen voor eigen transport en levensonderhoud. Onze investeringen komen dus volledig ten goede aan het project.

Project type: 
Onderwijs