Helplaos kids page

bb-kaderniveau

Maatschappelijke stage. (BB-Kaderniveau)

(Voorlopige versie, er kunnen misschien dingen veranderen)

Doel van de stage:

·                    Je kan kort en krachtig vertellen wat onze stichting doet. 

·                    Maak een leuk filmpjes voor YouTube of onze website over de kinderen in Laos

            en hoe wij ze daar helpen.

·                    Laat de verschillen tussen Nederland en Laos zien.

 

·                    Geef ideeën hoe de jeugd iets voor de kinderen in Laos kan doen!

Laat deze filmpjes aan vrienden, klasgenoten en anderen zien!

 

Voorbereiding

Maak een stappenplan, bespreek dit met je stagebegeleider en stuur het na zijn/haar goedkeuring naar mijn mailadres: Adrie@helplaos. Ik geef dan de definitieve goedkeuring wanneer ik je plan OK vind.

 

De stage

Na elke stagedag krijg ik via Adrie@helplaos.nl een kort verslag van wat jij/jullie gedaan hebben.

Deze verslagen samen vormen jouw/jullie logboek.

Wanneer een van jullie verhinderd zou zijn, laat degene dat mij en jouw school weten. Deze dag wordt natuurlijk ingehaald.

 

Afsluiting

Nadat alles ingeleverd is, bekijkt het bestuur de resultaten. Dhr. A. de Koning houdt met iedereen apart een eindgesprek. Daarna pas wordt besloten of de stageopdracht voldoende gemaakt is.

 

Let op: De beoordeling is goed, voldoende of onvoldoende.

Er zijn dus geen herkansingen!

Wij zijn tenslotte een stichting en geen school…………………

 

 

 

 

 

 

Dit moet je aan het einde van je stage afhebben:

Alles graag kort en krachtig. Het zou natuurlijk wel vet zijn, je wanneer dit gedeeltelijk of helemaal door middel van filmpjes zou doen……

 

1. Motivatie:

Leg kort uit waarom je juist deze stage uitgekozen hebt.

Wanneer je in een groep werkt legt elke lid van de groep dit zelf uit. Ook vertelt iedereen wat zijn/haar taak wordt.

 

2. Leuke korte filmpjes op YouTube

Waarin je de verschillen laat zien in het leven van een kind in Nederland en Laos.

Waarin je laat zien hoe onze stichting de kinderen in Laos helpt.

Wat kinderen in Nederland kunnen doen voor de kinderen in Laos.

 

3. Een logboek

Laat zien hoe je de verplichte stage-uren besteed hebt.

Dit helpt volgende groepen bij hun planning.

De leukste/beste logboeken komen, wanneer je dat leuk vindt, natuurlijk op de website!

 

4. Een verantwoording (Wanneer je in een groep werkt, doet iedereen dit apart.)

Vertel wat je van de filmpjes die je gemaakt hebt, vind. Wat vind je goed, wat zou je volgende keer anders doen?

Wat zullen je klasgenoten en kinderen op jouw school van de filmpjes vinden?

Wat heb jij gedaan? Wat jij geleerd hebt tijdens deze stage?

Bewijs dat je het aantal verplichte stage-uren zinvol besteed hebt.

 

 

Stappenplan:

1. Zoek uit hoeveel uren stage je verplicht bent te doen

Maak een passend stappenplan.

 

2. Bestudeer www.helplaos.nl

Wat vind je de leukste stukjes? Waarom? Schrijf ideeën op die je later misschien kan gebruiken, zodat je het niet vergeet en terug kan vinden.

 

3. Bestudeer 2 of meer andere websites van  andere goede doelen. Kijk naar leuke YouTube filmpjes.

Bedenk welke delen je het interessants vindt en waarom. Noteer dit.

Bedenk of welke ideeën je kan gebruiken om jouw filmpjes nog leuker te maken. Schrijf deze ideeën op!

 

4. Bekijk weer www.helplaos.nl en Picasaweb

Wat zijn de problemen in Laos? Waarom kunnen de mensen daar hun problemen zelf niet oplossen? Hoe helpt onze stichting ze?  Wat kan jij doen?

Op picasaweb http://picasaweb.google.com/helplaos/ staan filmpjes en foto’s van beter kwaliteit.

Welke informatie/filmpjes/foto’s kan je gebruiken?

 

5. Maak of zoek filmpjes die laten zien hoe kinderen in Nederland leven.

In de de filmpjes die je gaat maken moet je onder andere het leven in Nederland vergelijken met dat in Laos. ’t Zou natuurlijk wel super leuk zijn om zelf de filmpjes over Nederland te maken!

 

6. Beslis over de onderwerpen van de filmpjes die je gaat maken.

Bedenk de verhaaltjes die bij elk filmpje gaan horen.

Ga je ze inspreken? Ga je teksten laten zien? Ga je zelf een leidje maken?

 

7. Maak korte plannetjes voor alle filmpjes, zoek er muziek bij, verzin tekst en titel.

Zet op papier hoelang de filmpjes ongeveer gaan duren en welke onderdelen daarin verwerkt gaan worden.

 

8. Maak de filmpjes.

Schrijf tips op voor leerlingen die dit later ook gaan doen.

 

9. Laat deze filmpjes aan anderen zien en verbeter ze.

Hierdoor zullen je filmpjes nog beter worden!

 

10. Controleer of aan alle voorwaarden voldaan is:

(Motivatie, filmpjes, handleiding, logboek, verantwoording)

 

11. Afsluiting.

Zet de filmpjes op YouTube. Stuur de links, motivatie, logboek en verantwoording in één keer naar adrie@helplaos en jouw stagebegeleider, met de namen van de leden van jouw groep.

Het bestuur van de stichting beslist dan, na een gesprek met jou, of de stage voldoende is geweest.