Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Keurmerken

Het Centraal Bureau Fondsenwerving beheert een keurmerk voor organisaties die goede doelen nastreven. De kosten hiervan bedragen jaarlijks duizenden euro's.

Voor kleinere organisaties bestaat de mogelijkheid in plaats van dit keurmerk een zogenaamde 'verklaring van geen bezwaar' te krijgen. Deze is aanmerkelijk goedkoper, maar kost jaarlijks toch nog vele honderden euro's.

Wij hebben besloten vooralsnog geen CBF keurmerk aan te vragen. De simpele reden hiervoor is dat wij denken dat het geld dat hier jaarlijks mee gemoeid is beter in Laos besteed kan worden.

Onze stichting is wel door het CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen)  geregistreerd. Op hun website www.cigd.nl is te lezen hoe u een en ander terug kunt vinden.