Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

KCDA grijpt kansen

Het KCDA heeft zich ingeschreven in het “Learning house for Development” (LHD). Het LHD is een centraal netwerkpunt voor maatschappelijke organisaties in Laos. Het initiatief richt zich op non profit organisaties (NPAs), die zich bezig houden met de ontwikkeling van armoedebestrijding. Zij biedt ruimte en mogelijkheden voor NPA’s om bij elkaar te komen en nieuwe vaardigheden te leren, hun kennis te delen en hun organisaties te laten groeien. LHD is plaatselijk gevestigd, een niet-politieke, non-profit en niet-religieus netwerk. De nadruk ligt op de resultaten van haar leden. De doelstelling is de voortdurende ontwikkeling van de armste en meest achtergestelde gemeenschappen in Laos.


Inmiddels hebben meerdere leden al workshops en trainingen bijgewoond, onder anderen Effective Facilitator in Community en Good Practice Documentation.


Het LHD is nu al zeer waardevol gebleken voor onze organisatie. Vooral voor de verdere ontwikkeling van onze programma’s. In de afgelopen jaren heeft het huidige KCDA veel geleerd door coaching on the spot van Sian en Dong. Maar om zich verder te ontwikkelen is deze vorm van coaching niet meer voldoende. Er worden vaardigheden van een hoger niveau gevraagd, waar structurele training voor nodig is. Die kan onze organisatie nu nog niet bieden.
De doelstelling van het LHD sluit ook goed aan bij onze doelstelling; de mensen stimuleren en leren hoe zij zélf in hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.