Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Juni 2019

HelpLaos Nieuwsbrief juni 2019In dit nummer o.a.:

  • Plannen Helplaos tot 2020
  • Nelline en Lies zijn weer thuis
  • Een evaluatie van het Veeteeltproject
  • Een overzicht: Wat hebben we de laatste tijd bereikt?
  • Nieuwe school in Huay Phai