Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Jan van Keulen

Jan van KeulenMijn naam is Jan van Keulen. Ik ben geboren in 1943, ik woon in Nootdorp en ben getrouwd. Wij hebben drie kinderen en zes kleinkinderen.

In mijn werkzame leven waren hoofdthema’s: onteigeningszaken, grondaankopen, bodemsanering, recreatieontwikkeling en afvalverwijdering.

Mijn vrouw en ik hebben allebei al veel jaren diverse soorten vrijwilligerswerk gedaan, niet alleen bestuurlijk maar ook met hand- en spandiensten. Mijn vrouw kende Adrie de Koning bijvoorbeeld vanuit een werkgroep bloemschikken.

Adrie heeft ruim drie jaar ontwikkelingswerk in Laos gedaan. Toen Adrie en Sian de Koning samen in Nootdorp gingen wonen, kwamen wij weer met elkaar in contact. Adrie en Sian wilden graag de bewoners van het Khongdistrict helpen. Sian is in het Khongdistrict geboren en getogen. Tegen die achtergrond hebben wij in 2002 de stichting Vrienden van het Khongdistrict opgericht. Samen met Jan Vrins als secretaris vormden wij sindsdien het bestuur.

De voorwaarden om heel concreet iets aan ontwikkelingswerk te kunnen doen, leken in 2002 erg gunstig. Adrie kende de situatie in het Khongdistrict uit eigen ervaring heel goed en Sian kon als tolk en tussenpersoon echt verbinding maken. Onze organisatie is bewust klein gebleven en daarmee hebben wij de de algemene kosten ook laag kunnen houden. De giften van de vele en trouwe donoren worden dan ook optimaal besteed aan de ontwikkelingen in Laos.

Wij hebben met elkaar destijds een goede keuze gemaakt met het oprichten van de stichting. Het is nu zaak om de ontwikkelingsmogelijkheden van de bewoners van het Khongdistrict verder te helpen.

Op verzoek van Adrie heb ik eind 2014 het voorzitterschap op me genomen. Per 31-12 2015 heb ik deze functie overgedragen aan mijn opvolger. Ik blijf de stichting een warm hart toedragen en zal waar nodig als adviseur beschikbaar zijn.