Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Het veeteeltproject is gestart!!!

Eindelijk, na ruim acht maanden voorbereiding is het veeteeltproject echt van start gegaan. Op 5 en 6 december 2016 vond de training aan de boeren van Ban Set Taolek en Ban Thamouang plaats. Ban Set Taolek is ons modeldorp en Ban Thamouang het referentiedorp. De training bestond uit drie delen.'s Ochtends kregen de boeren eerst een uitleg over de noodzaak van goed management van de veestapel in het algemeen, daarna ging men in op de diverse ziektes die voor kunnen komen bij kippen en eenden en welke vaccinaties daartegen nodig zijn. Na de lunch kregen ze nog kort een uitleg hoe te vaccineren om dit vervolgens onder begeleiding van de twee trainers direct in de praktijk te brengen. 

Sommige boeren hadden hun pluimvee in het nachthok gelaten, zodat meteen alle dieren gevaccineerd konden worden, maar veel boeren hebben geen hok. De kippen en eenden 

scharrelen vrij rond en slapen 's nachts onder het huis (eenden) of gaan ergens in een boom op stok (kippen). Wel krijgen ze eind van de dag eten en verzamelen ze zich dus op een vaste plek. Dat zou het moment zijn om ze te vangen en te vaccineren. 

Lies en Nelline (onze vaste vrijwilligers in Laos) hadden het geluk dat ze de eerste dag van de training konden bijwonen en de vaccinatie van een aantal kippen en eenden konden meemaken. Een geweldige ervaring. De foto’s in dit verhaal geven daarvan misschien wel een leuk beeld. 

De vaccinaties worden elke drie maanden herhaald, tevens wordt dan ook een aantal zaken gemonitord, zoals hoeveel kippen zijn er dood gegaan, hoeveel eieren gelegd,  hoeveel kuikens geboren etc. Deze monitoring vindt ook plaats in het referentiedorp Ban Thamouang, zodat aan het eind van het project een vergelijking gemaakt kan worden van een dorp met gevaccineerd pluimvee ten opzichte van een dorp waar het pluimvee niet gevaccineerd is. 

Later meer……..