Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Het bouwen van een klaslokaal

De regering van Laos betaalt alleen de salarissen van de leraren. Voor een schoolgebouw moeten ouders zelf zorgen. Omdat er vaak maar net genoeg geld is voor eerste levensbehoeften vinden lessen regelmatig plaats in bijvoorbeeld een vervallen huis of een tempel zonder muren. Niet-weerbestendige, onrustige, ongezellige en oninspirerende oplossingen. Door een schooltje te bouwen bieden we kinderen een fijne leeromgeving en de mogelijkheid langer in hun eigen dorp naar school te gaan.

Zoals is gebleken zijn de dorpsbewoners bijzonder creatief. Wanneer wij cement en dakplaten leveren, zorgen zij voor zand, grind en hout. Ze gieten zelf stenen van beton en helpen volop mee. Zo maken ze zich nieuwe vaardigheden als samenwerken, plannen, budgetbeheer en bouwen eigen. Deze kunnen ze vervolgens inzetten om zelf initiatieven te nemen. En als bonus zorgt de regering bij de bouw van een extra lokaal vaak voor een extra leerkracht!

Project type: 
Onderwijs