Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Een nieuwe ontwikkeling voor het KCDA

Het KCDA is twee weken geleden uitgenodigd voor een workshop in Savannakhet. Deze workshop werd georganiseerd door het zgn “Learning House for Development” Vier leden van het KCDA hebben deze workshop cq training gedaan.

“Learning House for Development” is een centraal netwerkpunt voor maatschappelijke organisaties in Laos. “Learning House for Development” richt zich op non profit organisaties (NPAs), die zich bezig houden met de ontwikkeling van armoedebestrijding. Zij biedt ruimte en mogelijkheden voor NPAs om bij elkaar te komen en nieuwe vaardigheden te leren, hun kennis te delen en hun organisaties te laten groeien. LHD is een niet-politieke, non-profit en niet-religieus netwerk. Het LHD is plaatselijk gevestigd, de nadruk ligt op de resultaten van haar leden. De doelstelling is de voortdurende ontwikkeling van de armste en meest achtergestelde gemeenschappen in Laos.

Het LHD zou zeer waardevol kunnen zijn voor onze organisatie. Vooral voor de verdere ontwikkeling van ons programma. In de afgelopen jaren heeft het huidige KCDA veel geleerd door coaching van Sian en Dong. Dit zijn de basisvaardigheden. Om zich verder te ontwikkelen is deze coaching/learning on the spot niet meer voldoende. Er worden vaardigheden van een hoger niveau gevraagd waar structurele training voor nodig is. Die kan onze organisatie nu nog niet bieden. Het LHD zou hierbij wellicht een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

De doelstelling van het LHD sluit ook goed aan bij onze doelstelling; de mensen stimuleren en leren hoe zij zélf in hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.