Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Disclaimer

 

De Stichting Vrienden van het Khongdistrict streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die ze via haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

 

  1. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de Stichting Vrienden van het Khongdistrict niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.
  2. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
    De Stichting Vrienden van het Khongdistrict aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stellen wij het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld: gebruik hiervoor ons contactformulier 
  3. Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die de Stichting Vrienden van het Khongdistrict naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door de Stichting Vrienden van het Khongdistrict vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.
  4. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
  5. De Stichting Vrienden van het Khongdistrict behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.