Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

De plannen van onze vrijwilligers Lies en Nelline

Onze reis afgelopen j.l. november ligt al weer even achter ons maar was fantastisch! We hebben in Laos met zoveel enthousiaste en inspirerende mensen gesproken en veel inspiratie opgedaan om in 2016 verder op door te bouwen. Zo hebben we vooral contacten gelegd met mensen die waardevol zijn voor het (pluim)veeteeltproject dat straks voor meerdere jaren, in ieder geval voor een deel gesubsidieerd door onze stichting, van start gaat.

Naast dr. Sounthone (Laotiaanse veterinair) en dr. Philippe Leperre (Belgische veterinair), beiden werkzaam op het ministerie van Agricultuur en Visserij hebben we met dr. Prachit (hoofd van de provinciale tak van Agricultuur en Visserij) en een aantal medewerkers van het districtkantoor voor veeteelt en visserij gesproken. Iedereen was enthousiast over de plannen die er liggen en toonde zich bereid tot samenwerken met ons en in het bijzonder het KCDA.

We hadden al deze ontmoetingen niet kunnen doen zonder de niet-aflatende inzet van Dong, onze vaste adviseur. Zij hielp ons niet alleen met tolken, maar zeker ook met het slechten van de culturele brug die er toch echt wel is tussen ons westerlingen en de Laotianen.

Begin volgend jaar gaan we voor drie jaar de oversteek wagen. We settelen ons waarschijnlijk in het plaatsje Pakse, 150 km van Ban Thamouang, de standplaats van het KCDA.

Daar zullen we, naast het leren van de Laotiaanse taal, ons onder andere gaan toeleggen op de begeleiding van het (pluim)veeteeltproject (coaching van project- en financieel management), maar ook het iets meer gestructureerd opzetten van de Engelse lessen aan de kinderen en het KCDA in het Khongdistrict. En verder wat er nog op ons pad komt.

We gaan voorafgaand aan deze reis beiden nog een cursus Teaching English as a Foreign Language (TEFL) volgen, zodat we nog meer didactische kennis vergaren en eventueel ook aan (internationale) scholen les kunnen geven. Verder zijn we hier in Nederland druk bezig met het opzetten van het leggen van contacten voor kennis, maar ook voor sponsoring. Zo hebben we gesproken met de voorzitter van de studentenvereniging Diergeneeskunde in Ontwikkelingslanden (DIO) die zeker potentie ziet in samenwerking met ons.

Ook gaan we bij de start van onze reis vanuit Bangkok met een omweg naar Pakse een fietstocht van circa 1000 kilometer ondernemen. Het is de bedoeling dat je ons dan kunt sponsoren en de opbrengst van deze actie komt volledig ten goed aan het (pluim)veeproject!

Blijf ons de komende tijd dus volgen via de nieuwsbrief, -berichten op onze site en ons blog.