Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

De bouw van de nieuwe school in Nakasang vordert gestaag.

Al onze scholen worden gebouwd volgens nationale richtlijnen. In de door de overheid goedgekeurde bouwtekeningen staat onder andere beschreven wat de maten van de klaslokalen zijn en de specificaties van de bouwmaterialen.

Onze stichting financiert nooit zonder een bijdrage van de inwoners zelf. Zij moeten bijvoorbeeld zorgen voor al het nodige zand en grind. Dit halen ze zelf uit de rivier en brengen ze naar de bouwplaats. Daarnaast helpen ze bij de bouw waar dit mogelijk is.

We betalen vanuit Nederland in vier termijnen. Elke termijn betalen we pas achteraf, wat uniek is in Laos. Het KCDA bepaalt of de voorschriften en onze afspraken worden nageleefd tijdens de bouwwerkzaamheden. Wanneer dat het geval is, adviseert het comité het bestuur in Nederland om de betreffende  termijn over te boeken naar de rekening van de verantwoordelijke aannemer.

Wanneer de bouwwerkzaamheden helemaal klaar zijn, wordt het gebouw officieel aan het dorp overgedragen. Het bouwcomité wordt dan ontbonden en de zorg voor de school ligt vanaf dat moment in handen van de schooldirecteur, die wordt gecontroleerd door het dorpshoofd. Ons lokale comité houdt contact met de dorpsgemeenschap en houdt een oogje in het zeil.

Die controle door onze stichting is echter slechts een formaliteit. Doordat alle bewoners heel nauw bij de bouw van de school betrokken worden, bestaat er namelijk een grote sociale controle. 

Wij geven meer dan een school. De mensen zien dat ze door samen te werken veel kunnen bereiken. Ze leren nieuwe vaardigheden zoals: bouwen, onderhandelen, plannen maken en uitvoeren. Dat geeft ze het vertrouwen om meer initiatieven te gaan nemen.

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere vorderingen!