Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Coaching door leden van de KCDA

Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association, draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district. De leden informeren de bevolking over het belang van hygiëne. Ook stimuleren ze het delen van kennis en ervaringen tussen de dorpelingen en zorgen voor samenwerking, bijvoorbeeld bij het bouwen van scholen.

Het ultieme doel is dat de KCDA op eigen initiatief problemen inventariseert, prioriteiten stelt, oplossingen vindt en nieuwe activiteiten start. Daarvoor moeten de leden zich bepaalde vaardigheden eigen maken, zoals het schrijven van projectplannen, fondsenwerving en uitvoering en evaluatie van de projecten. Wij ondersteunen hen daarbij door middel van coaching.

Bij de ontwikkeling van de KCDA tot een volledig zelfstandig opererend projectmanagementteam werken we stap voor stap, in het tempo en op de manier van de lokale bevolking. De mensen leren volgens het principe van Controlled Experimental Learning: door te doen. Eerst onder strakke begeleiding, om gaandeweg steeds meer te worden losgelaten.

Onze plaatselijke experts Ging en Dong hebben de afgelopen jaren met hun begeleiding van de KCDA al veel bereikt. Het bouwen van toiletten en scholen en de installatie van waterpompen lopen goed. Andere activiteiten, zoals het stimuleren van lezen via dorps- en schoolbibliotheken, zijn in ontwikkeling.

De taken van de comitéleden worden echter steeds uitdagender en nieuwe specifieke kennis en deskundigheid zijn hard nodig, bijvoorbeeld op de volgende terreinen:

  • het bouwen van een biogasinstallaties
  • het gebruik van waterfilters
  • veeteelt
  • ecotoerisme
  • projectmanagement en netwerken

Als je denkt hier een rol in te kunnen spelen, neem dan vooral contact met ons op!

Om aan te geven hoe hard het kan gaan: zelf waren Ging en Dong acht jaar geleden nog nooit in een bank geweest. Tegenwoordig verzorgen ze het hele management van onze projecten en trainen bewoners in diverse praktische en organisatorische vaardigheden. Daarnaast hebben ze een groot netwerk opgebouwd in de hoofdstad en onderhouden ze contacten met buitenlandse adviseurs.

Project type: 
Competenties