Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Bouwen aan nieuwe scholen in Khongdistrict

Kinderen in Laos krijgen vaak les in krakkemikkige gebouwtjes, die het leren niet bevorderen. Dat komt omdat de regering enkel de salarissen van de docenten betalen. Het schoolgebouw, het meubilair en de boeken moeten van de dorpelingen zelf komen, en dat kunnen ze vaak niet betalen.

Daarom zijn wij van plan om drie scholen financieel te steunen.

Onze aannemer bouwt voor 5000 dollar een volledig gemetseld klaslokaal met cementen vloer en plafond volgens de richtlijnen van de regering. Op veel plaatsen in Laos kost dat meer dan het dubbele. Wij nemen 2500 dollar per lokaal voor onze rekening. De rest dragen de dorpelingen bij in de vorm van zand, grind, hout, arbeid en financiële bijdragen waar nodig. De dorpen die in aanmerking komen voor nieuwe klaslokalen, werden geselecteerd door de districtsautoriteiten. Het zijn scholen die aan alle eisen van de Laotiaanse regering voldoen.

Om er zeker van te zijn dat de scholen volgens plan worden gebouwd, wordt er door drie instanties gecontroleerd:

  1. De Khongdistrict Community Development Association (KCDA),
  2. De districtsautoriteiten (zij maken ook een officieel verslag van hun inspectie)
  3. Vrijwilligers die in het Khongdistrict actief zijn

De betaling wordt in vier termijnen geregeld. Na de laatste controle, een jaar na het begin van de werken, wordt de vierde en laatste termijn pas betaald.

De scholen die wij gaan steunen, zijn de volgende:

1. De Phondaeng school voor kleuter- en basisonderwijs in Kadanh Village, Champasak (Khong District).

Deze school heeft een heel nieuw gebouw nodig en een ruimte voor de kleuters. Zij zitten nu namelijk in het kantoor van de leraren. De lessen kunnen in het regenseizoen vaak niet doorgaan, omdat slechts de helft van de school houten muren heeft. Er zijn vier tot vijf lokalen en toiletten nodig. Ook de waterpomp is aan vervanging toe, aangezien die in het droge seizoen niet werkt.

2 Narxeuak school voor basis- en middelbaar onderwijs, in Phon Saat, in Narxeuak village, Champasak (Khong District).

De middelbare school is net gebouwd, maar er zijn nog drie extra lokalen nodig. De leerlingen zitten buiten onder een zelfgemaakt afdakje. De basisschool moet volledig worden vernieuwd. Er zijn nu twee lokalen, zonder vloer en met gaten in het dak en, door gebrek aan hout, zonder muren. Ze hebben wel een waterpomp en toiletten

3. Barncharn school voor basisonderwijs in Barcharn village, Champasak (Khong District).

Deze school is er het meest slecht aan toe. Het is een klein gebouw met drie klassen in dezelfde ruimte, zonder tussenschotten. Vaak kunnen de lessen niet doorgaan omdat het dak lekt en de wind via de zijkanten binnenkomt. De steunbalken zijn door termieten aangetast en zijn dus niet meer betrouwbaar. Ze hebben een tweede gebouw aan de overkant van de straat voor nog 2 klassen, maar ook dat gebouw is in slechte staat. Er is een waterpomp, maar toileten ontbreken nog.

 

De bouwcommissies in de drie dorpen heb in overleg met de dorpelingen beslist om voorlopig drie lokalen te bouwen (in elk dorp één) Sommige dorpen hebben meer lokalen nodig, maar de steun die daarvoor nodig is vanuit de dorpen zelf, kunnen de dorpelingen op dit moment nog niet opbrengen.