Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Bezoek aan het Khongdistrict

Ging en Dong, onze experts/coaches hebben het Khongdistrict bezocht om trainingen te geven. Ook Lars en Evelien, twee Nederlandse backpackers zijn heel actief geweest.

 

In samenwerking met de bezoekers, ons comité, de scholen en de districtsautoriteiten is er een programma opgezet om het tandenpoetsen te promoten. Dit programma kan door de leraren zelf worden voortgezet.

 

Er zijn toetsen ontwikkeld om de voortgang van de Engelse les te volgen. Deze toetsen leveren ook weer veel nieuwe lesideeen op. Het blijkt dat de Engelse lessen vrucht afwerpen: Steeds vaker is er geen tolk meer nodig en redden de mensen zichzelf.

 

Er zijn duidelijke rapporten geschreven over de bezochte scholen en er is een keuze gemaakt over welke scholen hulp het hardst nodig hebben.

 

Tijdens de bezoeken blijkt dat de bevolking steeds beter begrijpt wat onze stichting voor hen kan betekenen. Zij moeten zelf het initiatief nemen en de schouders eronder zetten. Ze moeten verantwoording afleggen naar ons lokaal comité en de districtautoriteiten. Wanneer de nood aantoonbaar hoog is en de plannen helder, kan er een verzoek ingediend worden. 

Al deze ontwikkelingen maken het steeds gemakkelijker onze projecten te bezoeken. 

 

Wanneer je daar interesse in hebt of zelf aan de slag wilt (bijvoorbeeld Engelse les geven of leuke toeristische attracties te helpen ontwikkelen) neem gerust contact met ons op! We geven je graag meer informatie!