Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Bewoners en dorpen leren plannen maken

Leren door te doen Voor “slechts” $ 7000, -- gebeurt er nu heel veel in het Khongdistrict. De bevolking is hard bezig om 13 wc’s en 4 lokalen zelf te bouwen. De mensen leren door zelf de schouders er onder te zetten. We geven dus meer dan gebouwen alleen. Door nieuwe dingen te leren, krijgen mensen meer zelfvertrouwen om zelfstandig in actie te komen. Ook de sociale controle wordt gestimuleerd.>>>>>

 

Sociale controle

Ons lokaal comité helpt de dorpen om met elkaar te overleggen waar het geld het hardst nodig is. Aangezien elk dorp zelf een bijdrage moet leveren (wat geld, arbeid, zand en grind) moet er met alle dorpsgenoten overlegd worden wat ze er voor over hebben om vooruit te komen.

Door onze werkwijze leren dorpen behalve bouwen, ook goede plannen te maken en deze met elkaar door te spreken. Bovendien wordt zo de sociale controle versterkt; dorpen houden elkaar in de gaten, of het geld goed en eerlijk besteed wordt. Ze willen immers ook een keer aan de beurt komen!

 

Dit gebeurt er nu:

In Na Som Hong zijn twee wc’s zijn klaar. In Ban Beun Noi worden nu drie wc’s gebouwd, in Na Sem Phan worden er nu twee gebouwd. 

 

In Veun Som zijn twee kleuterlokalen gebouwd, waar de bewoners veel zelf aan hebben gedaan. Onze bijdrage: steun bij het metselen, een plafond en tussenmuur, een overdekt terras en drie wc’s. Kosten: $ 2405,--

 

In Huay Pay School worden twee kleuterlokalen gebouwd, inclusief drie wc’s.  De bevolking was al zelf begonnen. De fundering en de pilaren stonden er al. De lokalen en wc’s zijn nu bijna klaar, alleen de deuren moeten nog opgehangen worden. Verder moeten de dakpunten van de voor- en achtergevel moeten nog bekleed worden en alles moet nog geschilderd worden. Onze bijdrage: $ 3.405,--

 

Bewoners en dorpen leren budgetten verdelen en herverdelen.

In eerste instantie was er geen budget voor wc’s bij de scholen in Veun Som en Huay Pay. 

Echter, twee scholen hadden in het verleden, behalve schoollokalen, ook toiletten aangevraagd. Wij hadden ze steun daarvoor toegezegd.

Om de lokalen te bouwen, hebben ze veel zelf moeten bijdragen (financieel, arbeid en materialen). In een later stadium hebben ze daarom besloten om voorlopig af te zien van de bouw van de toiletten.

De steun voor de bouw van twee toiletten van de Nawengschool is daarom aan de school van Na Sem Phan gegeven. Zij zijn nu bezig met de bouw. 

Het budget voor de drie toiletten van de Ta Pho school, die we verleden jaar geholpen hebben met de bouw van vijf lokalen (met steun van het Amstelveen College), is daarom overgeheveld naar de school van Veun Som.

Het KDC heeft ook het budget voor drie toiletten voor de Pon Saat om dezelfde reden  aan de Huay Pay School gegeven.