Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Beter onderwijs

Zonder schoolboeken natuurlijk geen onderwijs. In Laos is er echter vaak maar één boek beschikbaar voor vijf leerlingen. Vaak zijn deze boeken ook nog sterk verouderd of versleten.

 

Onze stichting zet zich in om zo goed mogelijk onderwijs te promoten. Want wie kan lezen, schrijven en rekenen heeft meer kans op beter betaald werk en dus op een betere toekomst. De regering heeft nieuwe boeken laten drukken. De prijs valt heel erg mee, de meeste boeken kosten rond de 2 Euro.

 

Veel goede gevers hebben aangegeven dat ze graag zien dat hun donaties aan schoolboeken besteed zullen worden.

 

Dat is nu gebeurd! De districtsautoriteiten hebben 5 scholen geselecteerd die aan de beurt zijn om geholpen te worden. Deze scholen hebben, in samenwerking met ons lokale comité, een lijst gemaakt van de boeken die nodig zijn. Dong, onze steun en toeverlaat in de hoofdstad, heeft de boeken besteld en via de bus naar het zuiden gestuurd. Het lokale comité zal er op toezien dat de boeken verdeeld worden en met zorg gebruikt gaan worden.

 

De schoolboeken zijn aangepast aan het leven van alledag, zodat kinderen naast leren lezen en schrijven meteen iets opsteken over gezondheid en hygiëne, landbouw, het verzorgen van vee en dergelijke. Maar ook geschiedenis en aardrijkskunde komen aan de orde.

Meer en beter boeken in een klas zorgt voor beter onderwijs! Meer kansen voor later dus!

 

Blijf ons volgen!