Stichting Vrienden van het Khongdistrict is
IN OPHEFFING

Meer informatie hierover leest u in onze Nieuwsbrieven

Beslis mee!

Wij zijn heel blij met de nauwe contacten die we hebben met de mensen in het Khongdistrict en natuurlijk onze donateurs. Wij willen graag van iedereen hun mening horen. Jij kan ook meedoen! Vanaf nu kan je mee beslissen hoe je gift besteedt gaat worden. In samenwerking met de mensen in Laos hebben we 9 projecten geselecteerd. >>>

Beslis mee!

Wij zijn heel blij met de nauwe contacten die we hebben met de mensen in het Khongdistrict en natuurlijk onze donateurs.  Wij willen graag van iedereen hun mening horen. Jij kan ook meedoen! Vanaf nu kan je mee beslissen hoe je gift besteedt gaat worden. In samenwerking met de mensen in Laos hebben we 9 projecten geselecteerd. Bekijk deze projecten op de Projecten pagina en doe je keuze!

 

Wanneer er genoeg geld voor een project bijeen is gebracht, gaat het van start!

Via de website houden we je steeds op de hoogte van de vorderingen alle projecten.

 

Van te voren heeft het lokale comité met alle betrokkenen prioriteiten gesteld en zijn de projectengeselecteerd. Alle plannen zijn doorgesproken en nogmaals gecontroleerd tijdens het bezoek van Adrie en Thongsian in augustus 2010. Alle plannen moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de hulp natuurlijk echt nodig zijn, uitvoerbaar en door de mensen die er van profiteren ondersteund worden.

Wanneer een school bijvoorbeeld om toiletten vraagt, dan moeten ze wel over water beschikken om de toiletten door te kunnen spoelen en schoon te houden. En wanneer een school een aanvraag doet voor boeken, wordt er heel helder afgesproken hoe de leraren daar mee om moeten gaan, zodat de kinderen er van kunnen blijven profiteren.

 

Bij de meeste projecten staan meerdere dorpen genoemd. Het dorp dat vooraan in het rijtje staat is het eerst aan de beurt. De volgorde is in nauw overleg met de betrokkenen vastgesteld.

 

Wij hebben duidelijke afspraken met iedereen, maar we zijn gelukkig klein genoeg om bij te kunnen sturen waar dat nodig is, natuurlijk in nauw overleg met het lokale comité..

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een project nog maar een heel klein geldbedrag nodig heeft om te kunnen starten. Of de omstandigheden kunnen veranderen, doordat er plotseling een school omwaait. Onze stichting kan in dat geval besluiten om bij te springen.

Doordat niet alle donateurs een voorkeur opgeven, zullen er altijd fondsen beschikbaar blijven om extra steun te geven waar dat nodig is.

 

Wanneer je een maandelijkse bijdrage doet vanaf € 50,00 per maand of een eenmalige gift vanaf € 900,--, dan sturen wij je persoonlijk informatie over het project, krijg je een certificaat (in het Laotiaans + vertaald in het Nederlands!) en zo mogelijk een foto. Er kan zelfs ter plaatse voor een naambordje van de goede gever gezorgd worden!

 

Wil je meer informatie over het steunen van een specifiek project?

Bel: 015 3107174 (Mr. J.A.M. van Keulen, financiën ) of 015 2578265 (info uit Laos) voor meer informatie of Stuur een e-mail naar adrie@helplaos.nl.

 

Ideetje: Spaar met vrienden, collega’s en/of familie voor een compleet project!